Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasbarnen

Skapad 2017-08-23 15:31 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Efter att hennes pappa dött flyttar Billie och hennes mamma, trots att Billie helst vill stanna kvar i Kristianstad. De förra ägarna till deras nya hus har lämnat alla saker och det börjar hända mystiska och läskiga saker. Föremål flyttar på sig, taklampan i vardagsrummet rör sig av sig själv, och det känns som om huset vill bli av med dem. Billie känner att de snabbt måste därifrån om de ska komma undan med livet i behåll. I det här arbetsområdet läser du boken Glasbarnen. I boksamtal och med hjälp av de olika lässtrategierna diskuterar vi bokens innehåll.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa boken Glasbarnen.
Du kommer att med hjälp av lässtrategierna få träna på att förutspå, sammanfatta, ställa frågor, skapa inre bilder samt jobba med ord.
Du kommer att skriva i läslogg.
Du kommer att, tillsammans med dina klasskompisar, delta i boksamtal där du utifrån frågeställningar diskuterar bokens innehåll.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Samtala om textens innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Med flyt kunna läsa skönlitteratur med hjälp av lässtrategier.
Sammanfatta samt kommentera textens innehåll.
Utifrån egna erfarenheter resonera om bokens budskap samt beskriva dina upplevelser av den.

REDOVISNING

Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom skriftliga inlämningsuppgifter samt i samtal/diskussioner.

Uppgifter

 • Glasbarnen

 • Glasbarnen kapitel 5-8

 • Glasbarnen kapitel 13-15

 • Glasbarnen kapitel 20-23

 • Glasbarnen från kapitel 26 tills boken tar slut

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: