👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Svenska årskurs 2, 2017-2018

Skapad 2017-08-23 15:32 i Fjärås Bräckaskolan Röd Kungsbacka Förskola & Grundskola
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.
Grundskola 2 Svenska
Skolan ska Genom undervisning i ämnet ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Skolan ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisning i ämnet ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Skolan ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga:

 • att skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • att använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • att kunna alfabetet och alfabetisk ordning.
 • att få kännedom om texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • att kunna lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • att kunna tillgodogöra sig texter som kombinerar ord och bild tex film, interaktiva spel och webtexter för barn.
 • att kunna läsa en text och kunna kommentera och återberätta innehållet.
 • att kunna skriva en enkel faktatext.

 

Bedömning

Vi kommer under höstterminen bedöma din förmåga:

 • att skriva enkla texter med läslig handstil.
 • att i text använda stor bokstav och punkt.
 • att kunna alfabetet och känna till alfabetisk ordning.
 • att kunna förstärka innehållet i en text med hjälp av en bild, till exempel rita till en saga.
 • att kunna läsa enkel text.


Vi kommer under vårterminen bedöma din förmåga:

 • att stava ord som du själv ofta använder i dina texter samt känna till de stavningsregler vi gått igenom. (Vokalerna och dubbelteckning).
 • att i text använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • att i din text ha en tydlig inledning, handling och avslutning.
 • att återberätta det du hört eller läst så att innehållet blir tydligt.
 • att kunna skriva en egen faktatext.
 • att kunna läsa enkel faktatext.

Undervisning

 • Läsa din text för dig själv och andra.
 • Läsa dina texter för att se att de ord du ofta använder är rättstavade.
 • Genomgång av vad som kännetecknar en mening samt hur den är uppbyggd och olika stavningsregler.
 • Genom olika övningar och uppgifter träna på att använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • Laborera med alfabetet på olika sätt, till exempel slå i ordlistan.
 • Skriva berättelser och illustrera till.
 • Högläsning av pedagog av olika texter samt reflektion och samtal kring innehållet.
 • Uttrycka dig enskilt och i grupp.
 • Använda film, interaktiva spel och webtexter.
 • Läsa skönlitterära texter och faktatext.
 • Använda skriftliga instruktioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3