👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Matematik årskurs 2, läsåret 2017-2018

Skapad 2017-08-23 15:35 i Fjärås Bräckaskolan Röd Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna lpp är förankrad i Lgr 11
Grundskola 1 – 3 Matematik

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Skolan ska

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att:

 • hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.
 • förstå matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • förstå grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • förstå enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.
 • förstå olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • förstå strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • kunna göra enkla mätningar av volym samt kunna enheterna liter och deciliter.
 • kunna göra enkla mätningar av längd samt kunna enheterna meter, decimeter och centimeter.
 • kunna klockan, analog tid.

Bedömning

Vi kommer under höstterminen bedöma din förmåga att: 
  • kunna använda ental och tiotal. 
  • kunna innebörden av dubbelt och hälften. 
  • kunna talraden 0-100
  • kunna avläsa klockan, hel och halv samt kvart i och kvart över, analog tid.

Vi kommer under vårterminen bedöma din förmåga: 

 • kunna använda ental, tiotal och hundratal. 
 • befästa likhetstecknets betydelse. 
 • känna till de geometriska objekten punkter, linjer och sträckor. 
 • sortera data och beskriva resultat genom enkla tabeller och diagram. 
 • kunna använda olika metoder för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • kunna göra enkla mätningar av längd samt kunna enheterna meter, decimeter och centimeter.
 • kunna avläsa klockan, analog tid.
 • kunna göra enkla beräkningar och jämförelser av tid.
 • kunna göra enkla mätningar av volym samt kunna enheterna liter och deciliter
 • kunna räkna med 10-talsövergång.

 

Undervisning

 • Laborera med konkret material..
 • Spel och lekar.
 • Utifrån instruktioner avbilda och tillverka olika geometriska objekt.
 • Samla information för att visa det i tabeller och diagram.
 • Praktiska övningar både inne och ute.
 • Träna på att formulera egna räkneproblem.
 • Träna på att beskriva hur du har tänkt när du har löst en uppgift. 
 • Arbeta enskilt och i grupp.
 • Använda websidor med övningar och spel.
 • Träna på diamantdiagnoserna AG2 och AG 3.
 • Träna på att se likheter mellan upprepad addition och multiplikation.
 • Metodanvändning i olika situationer.
 • Följa och avbilda mönster och talmönster.
 • Prata om omkrets och area.
 • Träna på bråk och delar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3