Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ ENG 8 HT 2017 Friends or not Friends

Skapad 2017-08-23 15:35 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Ett arbetsområde om vänskap baserat på kapitlet Friends or not Friends i What's Up 8. Vi arbetar med texter, hörövningar samt grammatiska strukturer som regelbunden och oregelbunden plural, genitiv, bestämd och obestämd artikel, do-omskrivning och verb i presens.
Grundskola 8 Engelska
Good friends are like stars. You don't always see them, but you know they're always there! (old saying) In this project we will read texts about friendship, discuss what friends are and listen to stories about different kinds of friendship.

Innehåll

Friends or not friends?

We will use our text book as a stepping stone to write a piece about friendship. We will also focus on improving our English language through grammar and Reading different texts. For our listening and speaking skills, we will use a TV-program called Life on Scilly, as well as other sources.

Mål: (vad ska vi lära oss?)

 • Några vanliga och användbara fraser.
 • Du utvecklar din läs- och hörförståelse
 • Genitiv
 • Obestämd artikel
 • Pronomen - possessiv, relativ och reflexiv

Syfte: (varför ska vi lära oss?)

 • För att utveckla din förmåga att använda engelska i tal och skrift.
 • För att förbättra din förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskap.
 • För att utveckla din förmåga att uttrycka dig varierat och säkert i tal och skrift.

 

 

 

 Veckoplanering finns på Sharepoint. Därtill tillkommer även annat material och uppgifter.

Uppgifter

 • A good friend

Matriser

En
Bå Eng år 8 Skriftlig förmåga

Skriftlig förmåga

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  7-9   Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9   Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9   Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att formulera sig i skrift.
Du skriver kortfattat men uttrycker en vilja att förmedla ett budskap. Visar osäkerhet i ordval (litet ordförråd) samt i meningsbyggnad. Texten innehåller en del förstörande fel som hindrar förståelsen.
Du uttrycker dig tydligt och klart. Varierar ordvalet till viss del och gör försök att binda samman meningar och satser. Texten innehåller en del störande fel som försvårar förståelsen.
Du berättar, beskriver och förklarar utförligt. Du visar på ett gott ordförråd och god texthantering. Du har en tydlig följd i texten och ett varierat ordval. Så gott som korrekt meningsbyggnad. Skriver ledigt med flyt i texten. Inga störande grammatiska fel.
Du skriver en enkel text som anpassar till syftet med fåtal detaljer. Röd tråd saknas till viss del. Du behandlar en eller ett par åsikter men diskuterar de inte särskilt grundligt.
Du skriver text som anpassar till syftet med detaljer och en röd tråd. Du diskuterar flera olika åsikter och motiverar ytligt varför du tycker så.
Du skriver text som anpassar till syftet med detaljer och en röd tråd. Du diskuterar flera olika åsikter och motiverar grundligt varför du tycker så.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: