Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/SVA: Läsa åk 1

Skapad 2017-08-23 15:38 i Holmesskolan Torsby
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar på olika sätt med att läsa , tala och lyssna.

Innehåll

Syfte
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Förmågor som ska utvecklas är att
• formulera sig och kommunicera i tal
• läsa och analysera skönlitteratur
• urskilja språkliga strukturer

Mål som ska uppnås
• Kan höra vilket första ljudet i ord är, t.ex. m-mat och s-sol.
• Kan höra att fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
• Kan ljuda ihop s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
• Kan namnen på alla bokstäverna.
• Känner igen vanliga småord som jag, hej, och ser, en, ett, är, var, det, vi, du, den, ha, har, kan, inte, hon, han, ja, nej, mig, dig, sig.
• Kan läsa ord som is, sol, räv.
• Kan läsa vanliga ord med flyt, t.ex. bok, sol, spel.
• Kan läsa enkla ord och förstå vad de betyder.
• Kan läsa och förstå en enkel mening, t.ex. ”Mia leker med Max”.

Vi ska träna kunskaperna kring
Läsa
• Sambandet mellan ljud och bokstav.
• Alfabetet och alfabetisk ordning.
• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
Tala, lyssna och samtala
• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Så här ska vi träna kunskaperna
• Jobba med bokstavsschema där vi tränar mycket på att forma varje bokstav från större format till mindre och tränar på ljudet.
• Skapa i olika material kring varje bokstav.
• Jobba med olika böcker, häften och material bl a Den magiska kulans arbetsbok där vi känner igen bokstaven, skriver den, lyssnar till om   bokstaven kommer först, inuti eller sist, ljudar och lyssnar hur många ljud det är i varje ord.
• Jobba med ordbilder och lösa bokstavskort.
• Högläsning av sagor och berättelser i grupp.
• Samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.
• Läsa i Den magiska kulans läsebok.
• Göra egna böcker och bläddror.
• Spela olika spel, se på ”Fem myror…”-filmer, Livet i bokstavslandet
och sjunga bokstavssånger.
• Läsa olika böcker enskilt eller i grupp.

Detta ska bedömas
• Att du kan ljuda ihop korta ord, t.ex. s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
• Att du kan namnen på alla bokstäverna och vet hur de låter.
• Att du kan läsa ord som is, sol och räv.
• Att du kan läsa vanliga ord med flyt, t.ex. bok, sol och spel.
• Att du kan läsa och förstå en enkel mening, t.ex. ”Mia leker med Max”.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: