👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 6

Skapad 2017-08-23 15:45 i Främbyskolan Falun
Grundskola 6 Fysik
Vi gör en resa genom solsystemet tillsammans.

Innehåll

Övergripande mål

Ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Dina mål

 • Känna till solsystemets himlakroppar och deras rörelse i förhållande till varandra.
 • Kunna förklara begreppen dag, natt, månader, år och årstider.
 • Känna till människans utforskning av rymden och användningen av satelliter.

 

Detta kommer att bedömas

 • Din förmåga att delta i diskussioner med korrekta termer kopplade till ämnet, t.ex., himlakroppar, jordglob, dygn, årstid, år, månader, jordaxel.
 • Att du kan beskriva och ge exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra.
 • Att du kan föra enkla resonemang om hur dag och natt, månader år och årstider uppkommer.

Dessa begrepp kommer du att få lära dig

 • Satellit/rymdsond
 • Himlakroppar
 • jordglob
 • dygn, årstider, månader
 • Solsystem
 • galaxer
 • astronaut
 • gravitation

Arbetsformer

Du kommer under temat att få,

-se filmer

-lärarledda genomgångar

-läsa faktatexter

-skriva faktatexter

-skapa praktiskt

Redovisningsform

Presentation av valt tema att fördjupa sig i. 

Elevinflytande

Eleverna väljer område att fördjupa sig i.

Matriser

Fy
Rymden åk 6

Har ännu ej uppnått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Himlakroppar
 • Fy  4-6
Du visar att du kan ge exempel på olika himlakroppar
Du visar att du kan förklara och visa på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra.
Du visar att du kan förklara och visa på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra.
Förmågan att resonera
Du visar att du enkelt kan förklara hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du visar att du kan föra utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du visar att du kan föra välutvecklade resonemang hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Förmågan att värdera information
Du visar att du med stöd kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du visar att du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du visar att du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Skriva faktatext
Du visar att du med stöd kan skriva olika slags texter, faktatext, med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du visar att du kan skriva olika slags texter, faktatext, med relativt tydligt innehåll och relativt väl funge rande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du visar att du kan skriva olika slags texter, faktatext, med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Muntlig presentation
 • Fy  4-6
Du har presenterat ditt arbete med hjälp av dina vänner. Du har visat att du är del av arbetet ni gjort.
Du visar att du kan redogöra olika slags texter, med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Du har framfört ditt arbete på på ett tydligt sätt med en förhållandevis god språklig variation.
Du visar att du kan redogöra olika slags texter, med tydligt innehåll och väl fungerande struktur. Du har framfört ditt arbete på ett mycket tydligt sätt med god språklig variation.