👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2017-08-23 15:53 i Stora Högaskolan Stenungsund
Grundskola 3 Svenska
I området svenska kommer du att träna dina förmågor så som tala, lyssna, läsa och skriva skriva.

Innehåll

Undervisning:

 • Du kommer att få arbeta i Veckansord, Boken om Svenska för 3:an och Fånga förmågan.
 • Du kommer att få utveckla din läsförståelse genom bla "En läsande klass". Olika texter och strukturer kommer att bearbetas.
 • Vi kommer att regelbundet träna på att diskutera, argumentera och reflektera kring frågor som är aktuella.
 • Läxor kommer att finnas för att du ska förstärka och repetera områden vi arbetat med i skolan.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska år 1-3

Läsa

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Läsa med flyt
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Resonera
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna...
Relatera till egna erfarenheter
...och relatera detta till egna erfarenheter.

Skriva

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Läslig text
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Skiljetecken
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Stavning
Eleven kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Handling
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Informationssökning och faktatexter
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Beskrivningar och begrepp
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Estetiskt uttryck
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Ge omdömen till andra
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter...
Textbearbetning
...samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Lyssna, tala och samtala

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Samtala
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Strukturera redogörelser
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Ta muntliga instruktioner
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.