👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Trafik årskurs 2 ht 2017

Skapad 2017-08-23 15:57 i Fyllingeskolan Halmstad
Arbetsområde om trafik årskurs 2.
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
Tema trafik

Innehåll

Vad?

Vi ska arbeta med:

 • begreppen inom områden trafik
 • risker i trafiken utifrån vägen till skolan
 • säkerhet, t ex reflexer
 • höger och vänster.
 • några vanliga trafikmärken.
 • vilken sida av vägen man ska gå/cykla på.
 • hur man tar sig över en väg på ett säkert sätt.
 • hur en säker cykel ser ut.

Hur?

Vi ska:

 • öva praktiskt utomhus
 • se på och diskutera filmer
 • läsa i SO- boken
 • titta på och använda kartor tillsammans

 

Bedömning

Eleven ska:

 • kunna några vanliga trafikmärken.
 • förstå enkla kartor.
 • Ge exempel på hur du ska vara i trafiken på ett säkert sätt. 
 • ‹Kunna några regler för gång- och cykeltrafik.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Trafik SO årskurs 2

Att leva tillsammans

* Trafikregler (SH)
Nivå 1
Nivå 2
reflekterar över hur individer och samhällen samverkar
Känner till de grundläggande reglerna för gång- och cykeltrafik t.ex. att man går på vänster sida, cyklar på höger . Känner till sina skyldigheter gentemot fordonstrafik, t.ex. se sig för innan man korsar en gata samt att inte vistas på bil- och bussvägar.
Resonerar kring de grundläggande reglerna för gång- och cykeltrafk. Känner till några trafikmärken och vet innebörden av ett trafikljus, t.ex. övergångsställe och cykel- och gångbana.
Göra undersökningar
Kan med hjälp av vuxen göra enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta och rumsliga begrepp.
Kan göra enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta och rumsliga begrepp.