👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sambanden i naturen

Skapad 2017-08-23 16:16 i Resarö skola Vaxholm Stad
Alla har vi en relation till naturen. Du kanske gillar att vandra i skogen, simma i havet eller åka skidor ner för ett berg. Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om hur saker hänger ihop i naturen. Du ska till exempel få läsa om olika naturtyper i Sverige och världen, ekosystem, näringskedjor, nedbrytare och vad biologisk mångfald är.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Alla har vi en relation till naturen. Du kanske gillar att vandra i skogen, simma i havet eller åka skidor ner för ett berg. Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om hur saker hänger ihop i naturen. Du ska till exempel få läsa om olika naturtyper i Sverige och världen, ekosystem, näringskedjor, nedbrytare och vad biologisk mångfald är.

Innehåll

Sambanden i naturen

Syfte

Vi människor är nyfikna och har ett behov av att veta mer om oss själva och vår omvärld. Det är så naturvetenskapen har utvecklats. När vi arbetar med det här arbetsområdet vill jag att du utvecklar kunskaper om biologiska samband och nyfikenhet på och intresse för naturen. Det är också viktigt att du lär dig mer om vad vi kan göra för att skydda naturen på jorden.

Arbetsformer

Du kommer att få lyssna på lärarledda genomgångar, se film om naturen, läsa i läroböcker och svara på frågor. Vi kommer även att ha diskussioner och genomföra några fältstudier tillsammans. Innan vi avslutar arbetsområdet ska du också få fördjupa dina kunskaper om en naturtyp som finns i Sverige. Detta kommer att ske tillsammans med några kompisar och det arbetet ska redovisas både skriftligt och muntligt.

Utvärdering

Vi kommer att arbeta med första delen i kursen Sambanden i naturen till och med vecka 39. Efter det kommer du att få skriva ett prov och sedan påbörjar vi grupparbetet. Bedömning kommer även att ske löpande under arbetets gång. Provdatumet är fredag 29 september och då ska du kunna:

 • Berätta vad ordet biologi betyder. 
 • Ge några exempel på vad som utmärker en art och ge tre exempel på olika arter.
 • Förklara (i stora drag) hur det går till när växterna skapar sin egen näring och berätta att den processen kallas fotosyntesen. 
 • Berätta om minst 2 anledningar till att solen är livsviktig för livet på jorden.
 • Redogöra för hur en näringskedja är uppbyggd och ge exempel på hur en sådan kan se ut. 
 • Beskriva nedbrytarnas roll i naturen och ge minst 3 olika exempel på sådana. 
 • Förklara varför alla djur och växter inte finns överallt och ge konkreta exempel som belyser detta. 
 • Namnge och beskriva minst 4 olika naturtyper som finns i Sverige. 
 • Berätta om vad vi människor kan göra för att skydda naturen på jorden. 

Lycka till med dina biologistudier!

Per

                                 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6