👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbetsövningar och värdegrundsfrågor

Skapad 2017-08-23 16:37 i Mörarps skola Helsingborg
Vi lär oss vad deklarationen om mänskliga rättigheter är och vad det står i vissa delar av Barnkonventionen. Vi lär oss om hur livet kan se ut för barn i olika delar av världen och vad det kan bero på samt hur levnadsvillkoren kan förbättras. Vi samtalar även om olika anledningar till migration.
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Innehåll

Mål

 Under arbetsområdet får du möjligheten att utöka din förmåga att 

 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • spela bordspel.
 • ha organiserade lekar.
 • göra samarbetsövningar.
 • göra 4-hörn-övningar.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma i vilken omfattning du

- samarbetar med dina klasskamrater.

- uttrycker dina åsikter och ställningstaganden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3