👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EGET SLÖJDPROJEKT MED VALFRI TEKNIK (ht)

Skapad 2017-08-23 16:46 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Vi kommer att arbeta med ett eget slöjdprojekt. Denna termin tittar jag på hur du planerar ditt föremål efter de kunskapskrav vi arbetar efter. Jag tittar också på hur du resonerar i din arbetsprocess.

Innehåll

Målet med undervisningen är att

 • Träna dig och utveckla din säkerhet och förmåga att driva ett eget projekt.
 • Träna dig i att kunna planera och rita det du ska göra.
 • Utvärdera och reflektera under arbetes gång och när produkten är helt klar.
 • Dokumentera med bild och text under arbetets gång.
 • Ta ansvar för din egen planering, skisser och ritningar.
 • Göra en kostnadsberäkning över ditt projekt.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med ett eget slöjdprojekt. Projektet skall vara klart efter halva läsåret om du byter slöjdart. Annars arbetar du med ditt projekt hela läsåret i en slöjdart. Om du vill får du gärna kombinera materialen i de olika slöjdarterna. Du kommer att skriva slöjdlogg under hela arbetsprocessen. Teknikerna du väljer är valfria och likaså materialval. Det ska finna med en tydlig planering med skisser och eller ritningar av ditt arbete och en kostnadsberäkning över det material du arbetet med. I slutet av läsåret ska du redovisa ditt projekt utifrån text och bilder.

INSTRUKTIONSFILMER TILL DETTA ARBETSOMRÅDE

Jag kommer bedöma på vilket sätt du

3. VÄLJER TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
- Hur säker du är på vilket arbetssätt som är bäst för ditt projekt utifrån kvalité och mål med arbetet. Att du arbetar miljövänligt och kan berätta varför du gör som du gör.

4. ARBETAR MED INSPIRATIONSMATERIAL
- Hur mycket du låter dig inspireras av det material som finns och utvecklar dina idéer.

6. ARBETAR MED DIN ARBETSPROCESS
- Hur ofta och hur utförligt du kommer med förslag på hur du ska komma framåt i ditt arbete.

8. KAN BERÄTTA OM VARFÖR ETT FÖREMÅL SER UT SOM DET GÖR
- Hur väl du samtalar och diskuterar kring ditt och andras arbeten om hur det ser ut och varför det ser ut som det gör. Du kan skillnaden på tradition och kultur.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9