👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk 2

Skapad 2017-08-23 17:30 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få träna på att skriva olika sorters texter för hand och på dator. När du skriver tränar du också på stavning, början-handling-slut, punkt och stor bokstav. Du skriver enskilt och tillsammans med andra. Du får lära dig hur du kan förbättra din text.

Innehåll

Skriva

Genom undervisningen i svenska ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera sig i skrift
 • urskilja språkliga strukturer

Du ska:

 • kunna skriva berättande texter med röd tråd och det ska finnas början, handling och slut. Din kompis ska kunna läsa texten och förstå vad du menar.

 • kunna skriva faktatext och använda dig av ämnesspecifika ord.
 • känna till hur man skriver en instruktion.
 • känna till hur man skriver en argumenterande text.
 • kunna skriva meningar med punkt, små och stora bokstäver på rätt ställe.
 • kunna skriva med tydlig handstil.
 • kunna skriva på dator.
 • kunna stava till vanliga och ofta förekommande ord.
 • kunna ta reda på hur ord stavas.
 • kunna planera ditt skrivande med hjälp av till exempel tankekarta.
 • kunna förbättra och bearbeta din text utifrån en mall.

Undervisning

Du kommer att:

 • träna på att bygga upp en berättelse med början, handling och slut.
 • träna på att skriva enkla faktatexter.
 • träna på hur man skriver meningar med punkt och stor bokstav på rätt ställe.
 • träna på att använda ordlista.
 • träna på att planera ditt arbete med hjälp av tankekarta.
 • träna på att förbättra och bearbeta din text utifrån en mall.

Bedömning

Vi använder oss av Skolverkets bedömningsstöd i skrivning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Skrivutveckling i åk 1-3, SVENSKA

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.