👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse, åk 5 VT-20

Skapad 2017-08-23 18:05 i Alsike skola Knivsta
Arbete med rörelse och konstruktion där vi utgår från NTA lådan. Arbetet kommer pågå under större delen av terminen.
Grundskola 5 Fysik
Du kommer under några veckor att få arbeta med kraft och rörelse där vi utgår från NTA lådan (rörelse och konstruktion). Vi kommer bygga och konstruera fordon fritt och utifrån ritning. Med dessa fordon kommer vi att praktiskt arbeta med krafter olika slag.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål i fysik (Lgr11)

Granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Lärandemål 

I tema Rörelse och konstruktion ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Systematiskt undersöka hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

- Beskriva hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

- Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur olika fordon påverkar miljön och vilken betydelse det har för en hållbar utveckling

- Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur föremål rör sig när de påverkas av krafter

 

- Beskriva hur de olika delarna samverkar för att modellfordonet ska röra sig framåt

- Dokumentera konstruktionsarbetet med skisser, modeller och texter

 

Undervisning

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

 • Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last
 • Följa en ritning/planering för att bygga ett modellfordon 
 • Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras
 • Använda slutsatser av undersökningarna till att jämföra, utveckla och förbättra en konstruktion
 • Läsa faktatexter både i läromedel och på nätet
 • Läsa och tolka texter om Newton och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för vår förståelse av fenomen i vår omvärld
 • Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och vilken betydelse de har för människors liv och för en hållbar utveckling

 

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:

Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera dina underökningar i text och bild

Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

Diskutera och ta ställning i frågor som rör olika fordons miljöpåverkan och betydelse för en hållbar utveckling

Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för oss människor

Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Kraft och rörelse, åk 5 VT-20

Nivå 1, insats krävs, eleven når ej målen
Nivå 2, godtagbara kunskaper, eleven når målen
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper, eleven når målen
Begrepp
Med hjälp av en vuxen eller en kompis kan du förklara och använda ämnesspecifika ord som t.ex. acceleration. kraft, tyngdkraft, friktion, jämnvikt, balans och gravitationskraft.
Du kan förklara och använda några ämnesspecifika ord som t.ex. acceleration. kraft, tyngdkraft, friktion, jämnvikt, balans och gravitationskraft.
Du kan förklara och använda många ämnesspecifika ord som acceleration. kraft, tyngdkraft, friktion, jämnvikt, balans och gravitationskraft.
Kunskaper
Med hjälp av en vuxen eller en kompis kan du ge exempel på och beskriva olika fysikaliska samband inom kraft och rörelse.
Du kan ge exempel på och beskriva olika fysikaliska samband inom kraft och rörelse.
Du kan ge exempel på och beskriva olika fysikaliska samband inom kraft och rörelse och resonera mer detaljerat.
Dokumentation
Du behöver stöd och hjälp för att göra enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer med enkla bilder till.
Du gör utvecklade dokumentationer med lämpliga bilder till.
Undersökningar
Med hjälp av en vuxen eller en kamrat kan du genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar samt med hjälp formulera enkla frågeställningar och planeringar.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematisk utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du behöver stöd och hjälp med att jämföra dina och andras resultat och att föra resonemang om skillnader och likheter och vad de kan bero på samt bidra med att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för enkla resonemang om skillnader och likheter och vad de kan bero på samt bidra med att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för utvecklade resonemang om skillnader och likheter och vad de kan bero på samt bidrar med att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Hantering av material
Du behöver stöd och hjälp med att hantera utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Resonemang
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelse och energi kan du relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om rörelse och energi kan du relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rörelse och energi kan du relatera till några fysikaliska samband.
Upptäckter
Du behöver stöd och hjälp med att berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.