Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kantarellkompisar

Skapad 2017-08-23 18:54 i Hövägens förskola Ale
Kantarellen
Förskola
Målet är att uppnå god gruppanda, skapa ett vi. Förtydliga vad en god kamrat är och varför man ska vara det. Detta för att alla ska känna sig trygga, sedda och må bra. Vi kommer arbeta med känslor och kroppen samt värdegrunden. Vi kommer arbeta med Alfons vänskapslåda.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Det är just nu en ny grupp och vi ser att de är intresserade av att leka med varandra. 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
  hjälpa andra, 
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och
  förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet
  att påverka sin situation,

Förskollärare ska ansvara för

 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva
  inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen

2018-03-14:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Nedbrytning av valda läroplansmål

Utveckling pågår när jag ser att barnen hjälper varandra, tex om någon av egen kraft hjälper en kompis som tappat sina pärlor på golvet

När barn berättar vad som hänt, till exempel om man blivit ovänner. Även förslag på lösning. 

2018-03-14: Vi ser till exempel i gosedjurssamlingarna att barnen utvecklat sin förmåga att ställa frågor och även följdfrågor. 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi förbereder barnen med hjälp av Alfons vänskapslåda, där vi använder materialet för att ha bildsamtal tillsammans med barnen. När vi börjar med Alfons vänskapslåda kommer vi skicka hem den aktuella samtalsbilden till vårdnadshavarna via Unikum. Samtal om bilden kommer ske i små grupper, max 5 barn i varje samtalsgrupp. 

Vi delar dagligen in barnen i mindre grupper där de gör saker tillsammans. Vi erbjuder barnen aktiviteter både inom- och utomhus där samarbete ingår. Uppmärksammar hjälpsamma handlingar. Barnen får komma till tals och lyssna på varandra i olika situationer. 

2018-03-14: Vi har börjat med våra gosedjurssamlingar, där ett barn får hålla i en del av samlingen. Barnet får (om de vill) först berätta om sitt gosedjur och sedan får kompisarna ställa frågor om gosedjuret, till exempel vad den heter och varför den har ben. 

Vi har pratat om tre stycken Alfonsbilder. 

Vi har gjort självporträtt med hjälp av spegel och diverse skapandematerial. Barnen fick börja med att kolla i en spegel och sedan välja ut material och färger för att sedan skapa sitt eget ansiktet. Under processen samtalades det om exempelvis glad mun - sur mun. 

Uppföljning

Vi har genomfört en kompisolympiad, vi håller på med en Tillsammansgardin och vi kommer nu att börja med bildsamtalen. Tillsammansgardinen är färdig och vi har tillsammans med barnen reflekterat över arbetsprocessen.

Vi har börjat med bildsamtalen.

2018-03-14: Vi har arbetat med och pratat om tre stycken Alfonsbilder. 

Vi har börjat våra gosedjurssamlingar. 

Utvärdering

Kompisolympiaden genomfördes tillsammans med de andra äldreavdelningarna. Det fanns stationer där barnen två och två skulle genomföra olika uppdrag, till exempel längdhopp och balansgång. Vi dokumenterade med hjälp av foton och barnen reflekterade över bilderna tillsammans i storgrupp. Barnen får även reflektera över en bild där de är med på och det läggs ut på deras egna lärlogg. 

Analys och utveckling

Kompisolympiaden var väldigt uppskattad. Alla aktiviteter var "lagom" utmanande, alla barnen kunde vara med. Barnen var indelade i tvärgrupper över avdelningarna och i blandade åldrar. Barnen smittades av varandras entusiasm. Under reflektionen sa barnen att de tyckte det har varit roligt. 

Barnen är positiva till arbetet med gardinen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: