👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild i september

Skapad 2017-08-23 19:11 i Söderskolan Flen
Grundskola 6 Bild
Du kommer få måla hav och fiskar i akvarell och analysera dina och kamraternas bilder.

Innehåll

Du ska lära dig:

att arbeta konstruktivt (effektivt)

att variera och kombinera olika former, så att helheten blir fin

att välja färger medvetet

att fylla fält med olika nyanser av samma färg

att göra kamratbedömningar som hjälper kompisen att utveckla sin bild

att analysera din egen bild och förbättra den enligt din analys

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Bild

F
E
C
A
Självständighet och initiativ
 • Bl  E 6
Du behöver mycket hjälp, inspiration och råd men har ändå svårt att komma igång och slutföra uppgifter.
Du använder mest andras idéer och har svårt att komma på egna, men du genomför uppgifterna.
Din personliga stil är på väg att utvecklas. Du har egna idéer och finner ibland oväntade lösningar.
Du har hittat en personlig stil. Du experimenterar och är villig att ta risker.
Material och teknik
 • Bl  E 6
Du visar ovana att hantera material och tekniker. Du använder olika redskap ineffektivt.
Du är på väg att lära dig att hantera olika material och tekniker. Prövar olika metoder för att skapa olika uttryck.
Du förstår och kan motivera vilken metod och redskap som bör användas. Har god förmåga att hantera material och tekniker. Prövar och omprövar olika metoder för att skapa olika uttryck.
Du jämför och värderar olika metoders för- och nackdelar. Behärskar material och tekniker på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.. Löser problem kreativt.
Analysera , tolka granska
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
Gör enklare beskrivning av bilder. Gör ingen egen tolkning av bilder. Kan inte koppla bilder till annat.
Kan göra enklare bildanalyser. Kan med hjälp kritiskt granska bilder. Gör enklare tolkning och kopplingar.
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser och personliga åsikter. Resonerar kring bildens innehåll, budskap och syfte och gör olika sorters kopplingar. Framför egna tankar, åsikter och värderingar samt motiverar dem.
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser, tolkningar och personliga reflektioner. Förstår vad komposition, färg, form och text har för betydelse. Reflekterar kring bildens innehåll, budskap och syfte och gör avancerade kopplingar. Granskar kritiskt och motiverar dina argument och slutsatser.
Kommunicera budskap
 • Bl  E 6
Det går inte att se vad din bild föreställer/vad du har tänkt.
Det går att förstå vad bilden föreställer/vad du har tänkt, trots att den inte är jättetydlig.
Det är ingen tvekan om vad din bild föreställer/vad du har tänkt, för den är ganska genomarbetad.
Din bild är är så välutvecklad att man inte bara tänker på vad den föreställer/vad du har tänkt.

Ny rubrik

F
E
C
A