👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2017-08-23 19:21 i Spekerödskolan Stenungsund
Sveriges landskap, namngeografi, svenska natur- och kulturlandskapet
Grundskola 4 Geografi
Vi ska läsa om vårt land Sverige. Vi ska lära oss om hur det ser ut i olika delar av landet och om våra naturtillgångar. Vi ska också lära oss en del om Sveriges namngeografi och om några av våra landskap och dess placering

Innehåll

 

Innehåll

Vi ska läsa om

 • de svenska natur- och kulturlandskapen
 • fördelningen av Sveriges befolkning, samt orsaker och konsekvenser av denna.
 • kartan och dess uppbyggnad.
 • Sveriges landskap och orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Arbetssätt

I undervisningen kommer vi att:

 • lära oss använda och förstå olika slags kartor
 • lära oss namn och läge på landskap, orter, berg, hav och vatten i Sverige
 • jämföra hur naturen ser ut och hur människorna använder marken i olika delar av Sverige
 • öva på att ta reda på fakta i läromedel och på Internet och diskutera olika källors användbarhet
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • titta på filmer om Sverige som t.ex. Geografens testamente-Den stora Sverigeresan.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
 • visa dina kunskaper om Sveriges landskap, namn och läge samt orter, berg, hav och vatten
 • beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapet i olika delar av landet
 • jämföra var och hur människor lever och arbetar i de olika delarna av vårt land
 • se samband mellan hur människans utnyttjande av mark till jordbruk, industrier och städer får konsekvenser för människor och natur
 • använda och förklara ord inom arbetsområdet
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi

Rubrik 1

Bedömningsmatris i geografi år 4.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • Ge  E 6
Är med pedagogs hjälp på väg mot att i huvudsak kunna använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Kan på ett i huvudsak fungerande sätt använda sig av geografiska begrepp .
Är på väg mot att relativt väl kunna använda sig av geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Kan relativt väl använda sig av geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Ny aspekt 2
Eleven kan undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt.
 • Ge  E 6
Är med pedagogs hjälp på väg mot att i ett huvudsak fungerande sätt kunna undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt.
Kan på ett i huvudsak fungerande sätt undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Är på väg mot att relativt väl kunna undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan relativt väl undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt.
Ny aspekt 3
Eleven kan använda kartor och enkla geografiska verktyg vid studier.
 • Ge  E 6
Är med pedagogs hjälp på väg mot att i ett huvudsak fungerande sätt kunna använda kartor och enkla geografiska verktyg vid studier.
Kan på ett i huvudsak fungerande sätt använda kartor och enkla geografiska verktyg vid studier.
Är på väg mot att på ett i huvudsak relativt ändamålsenligt fungerande sätt använda sig av kartor och enkla geografiska verktyg vid studier.
Kan på ett i huvudsak relativt ändamålsenligt fungerande sätt använda sig av kartor och enkla geografiska verktyg vid studier.
Ny aspekt 4
Eleven har kunskaper om Sveriges namngeografi.
 • Ge  E 6
Är med pedagogs hjälp på väg mot grundläggande enkla kunskaper om Sveriges namngeografi.
Har grundläggande enkla kunskaper om Sveriges namngeografi.
Är på väg mot goda grundläggande enkla kunskaper om Sveriges namngeografi.
Har goda grundläggande enkla kunskaper om Sveriges namngeografi.