👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 läsåret 17/18

Skapad 2017-08-23 19:25 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 Matematik
Matematik är ett fantastiskt ämne som har utvecklats genom att vi människor har behövt lösa olika praktiska saker på ett smart sätt. Matematiken har också utvecklats genom människans lust och nyfikenhet. Vi vill att också du ska få uppleva denna lust och nyfikenhet och att du vågar pröva dig fram med hjälp av din egen kreativitet!

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att du ska gällande


- taluppfattning och tals användning:
• behärska talområdet 0-500
- algebra:
• förstå matematiska likheter och likhetstecknets betydelse
• kunna se enkla mönster i talföljder och göra egna geometriska mönster.
- geometri :
• kunna några namn på geometriska former/objekt och beskriva hur de ser ut.
• kunna göra jämförelser och uppskattning av längd, vikt, volym och tid.

 -sannolikhet och statistik:
• kunna göra enkla tabeller och diagram.
- problemlösning:
• kunna lösa enkla, vardagliga matteproblem. Det här ska vi göra:

• Vi har gemensamma genomgångar.
• Vi arbetar laborativt genom att ha ”Labbmatte”.
• Vi färdighetstränar i bl a matteboken, i Qnodden och i olika appar på våra iPads.
• Vi skriver räknesagor och arbetar med ”Tanketavlor”
• Vi löser uppgifter enskilt och i grupp.

 

 

Detta ska bedömas:


Din kunskap om:
• vad matematiken kan användas till.
Din förmåga att:
• välja en fungerande metod för att göra enkla beräkningar med ett tillfredsställande resultat.
• bedöma rimligheten i dina beräkningar/resultat.
• använda de olika begreppen på ett sådant sätt att jag och dina kamrater förstår vad du menar genom diskussioner och i skrift/bild.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3