👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gunnebo slott och hur livet såg ut förr

Skapad 2017-08-23 20:17 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 1 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Hur var det att leva i Mölndal förr? Vilka bodde på Gunnebo slott? Hur såg det ut och varför?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i de samhällsorienterade ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang och om hur människor skapat och förändrat samhällen och kulturer. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande och få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden.

Kunskapskrav

Eleven ska känna till:

- Något om Mölndals historia

-Platserna Kvarnbyn och Gunnebo

-Begreppen dåtid, nutid och framtid

- Begreppet symmetri

 

I undervisningen kommer vi att:

- Besöka Gunnebo slott på en guidad visning

- besöka Mölndals stadsmuseum och få en lektion om hur man bodde i Kvarnbyn för mer än 100 år sedan.

- Diskutera i grupp om livet förr och nu.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  4-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  4-6
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  4-6
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  4-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  4-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  4-6