👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 2- 3

Skapad 2017-08-23 20:19 i Snesslinge skola Östhammar
Idrott åk 2-3 med bedömningsmatris.
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa
Idrottsplanering för åk 2 - 3

Innehåll

Undervisningen

Första delen av hösten är vi ute. Vi leker olika typer av lekar, samarbetar och tränar på att använda vår nya skolgårdskarta. Vi lär oss karttecknen och tränar oss på att passa kartan.

I idrottshallen fortsätter vi att leka med och utan bollar och andra redskap. Vi tränar på att använda olika sorters bollar och på att spela enkla bollspel. Vi tränar motoriken genom att använda redskap på olika sätt på stationer och i redskapsbanor och lekar.

Vid bra vinterförhållanden kommer vi att åka  skidor.Vi samtalar om hur kroppen påverkas av motion, om vikten av att värma upp och att vara rädda om våra kroppar genom att t.ex. lyfta på ett bra sätt och att hålla en bra ljudnivå i omklädningsrummet och duschen.

Vi samtalar om hygien och duschar och byter om i samband med idrottslektionerna när vi är i sporthallen.

Vi tränar samarbete och fair-play. Vi tränar oss på att uppmuntra och peppa varandra och tar hänsyn till varandras olikheter. Vi tränar oss på att vara bra vinnare och bra förlorare i lekar och spel, och förstår skillnaden mellan skolidrott och tävlingsidrott.

Konkretiserade mål

Du ska

 • delta i alla aktiviteter och göra ditt bästa
 • lyssna på, och följa, instruktioner och regler
 • kunna använda en enkel karta
 • kunna flyta och simma 25 meter
 • vara en bra med- och motspelare
 • kunna samtala om motion,hygien och arbetsmiljö i anknytning till idrottsaktiviteter
 • röra dig till musik
 • idrotta utomhus under olika årstider och förhållanden

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 3

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunskapskrav åk 6
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten.
Du deltar med stöd av lärare på de flesta aktiviteter.
Du deltar i alla aktiviteter och gör ditt bästa.
Du deltar i alla aktiviteter och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.
I rörelse till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Du kan till viss del röra dig i takt till musik.
Du visar god förmåga att röra dig i takt till musik.
Eleven kan samtala om fysiska aktiviteter och om hur aktiviteten kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan med stöd av lärare och kompisar samtala om motion och hygien.
Du kan på ett enkelt sätt samtala om motion, hygien och arbetsmiljö i anknytning till idrottsaktiviteter.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan delta i idrottsaktiviteter utomhus under olika årstider och förhållanden.
Du kan delta i idrottsaktiviteter utomhus under olika årstider och förhållanden och varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.
Eleven kan orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Med stöd av lärare och kompisar genomför du enkla orienteringsövningar på skolgården.
Du kan använda skolgårdskartan i enkla orienteringsövningar.
Du visar god förståelse för skolgårdskartan, kan passa den, och genomför enkla orienteringsövningar på egen hand.
Eleven kan simma 200 meter, varav minst 50 i ryggläge.
Du behöver träna mer för att kunna simma 25 meter.
Du kan flyta och simma 25 meter.
Du simmar 200 meter, och kan simma i ryggläge.