Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2017-08-23 20:37 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
Fru Justitia är en symbol för juridik, lag och rättvisa. Hon har ögonbindel för att visa att ALLA är lika inför lagen. Hennes vågskål står för rättvisan och svärdet är en symbol för makten att döma efter lagen. Vi har en mängd regler och lagar i vårt samhälle, behövs verkligen dessa? Vad händer efter att ett brott har begåtts? Detta och en hel del annat ska vi arbeta med de närmaste veckorna.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din förmåga att ...

 • förstå och kunna använda ord och begrep
 • kunna berätta/beskriva vad du tycker så att andra förstår och våga stå för dina åsikter
 • beskriva orsaker och konsekvenser
 • förklara hur saker hör ihop (samband)
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift (SV)
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer (SV)

Innehåll

Under det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om:

 • olika former av regler och lagar och varför de behövs
 • veta vad som händer mellan brott och påföljd (straff)
 • olika typer av brott och påföljder
 • rättsbegrepp
 • skriva en faktatext i kronologisk ordning (sekventiell förklaring) (SV)

Användbara begrepp

regel (oskrivna och skrivna), lag, brott, påföljd, rättssamhälle, straffmyndig, socialtjänst, tilltalad, målsägande, åklagare, vittne, försvarsadvokat, nämndeman, domare, mened, rättegång, husrannsakan, häkta, anhålla, gripa, överklaga, fängelse, fotboja, samhällstjänst, ungdomstjänst, ungdomsvård, skyddstillsyn, böter, olaga hot, snatteri, stöld, rån, misshandel, utpressning, förtal, förolämpning, grooming, skadegörelse

Arbetssätt

 

• läsa texter och arbeta med dessa
• lärarledda genomgångar
• se film och diskutera innehållet
• arbeta med begrepp
• diskutera och fundera kring olika frågor som har med lag och rätt att göra
• prata om textstruktur, skriva gemensam text, skriva egen text (SV)

Detta kommer att bedömas...

När vi har arbetat med detta arbetsområdet ska du...

 • veta skillnaden mellan regler och lagar och varför de behövs.
 • veta vad som händer mellan brott och påföljd (straff)
 • känna till några olika typer av brott och påföljder
 • veta vad som händer när barn begår brott
 • kunna diskutera för- och nackdelar med olika påföljder och hur dessa påverkar individen såväl som samhället.
 • kunna diskutera kring några orsaker till att en del människor börjar begå brott och vad samhället kan göra för att förhindra viss brottslighet.
 • kunna använda begrepp som hör ihop med arbetsområdet när du beskriver hur lag och rätt fungerar i Sverige.
 • Veta vad det innebär att vi lever i ett rättssäkert samhälle.
 • kunna skriva en faktatext i kronologisk ordning om vad som händer från brott till straff (SV).

 

Så här kommer bedömningen att gå till:

 • I diskussioner i klassrummet
 • Skriftligt prov 
 • Individuell text (SV)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sv Sh
Lag och rätt

Rubrik 1

E
C
A
Förmågan att Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven kan inte visa detta genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och kan inte heller beskriva detta genom samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kuskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förmågan att Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Eleven kan ännu inte undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, Eleven kan ännu inte värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del utvecklade resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med relativt väl underbyggda argument.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
SV
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Eleven kan ännu inte skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
SV
Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven kan ännu inte, i texterna, använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: