👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och diktatur

Skapad 2017-08-23 21:03 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Arbete kommer att handla om demokratiska värderingar, rättigheter och skyldigheter, arbetssätt och beslutsprocesser. Vi kommer även att prata om skillnader mellan demokratin och diktatur.
Grundskola 6 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Vad betyder demokrati och hur fungerar demokrati i praktiken?

Innehåll

Mål

 

Genom undervisning i ämnet samhällskunskap och svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga: 

 • att lära sig grundläggande definitioner av demokrati och diktatur
 • att förstå och delta i demokratiska beslutsprocesser, t ex klassråd
 • känna till de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna i samhället

Arbetssätt och redovisning

Vi arbetar med ett kortare arbetsområde om demokrati och våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du kommer att få lära dig om demokratiska processer och arbetssätt samt reflektera över värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. En del kommer du att känna igen sen tidigare, annat kan vara nytt. Det här arbetar vi med: 


* Den demokratiska processen i skolan
* Skillnaden på demokrati och diktatur
* Vad demokrati innebär
* Viktiga begrepp/ord

 

 

Vi ser film, svarar på frågor till demokratihäftet och diskuterar. Arbetsområdet avslutas med ett mindre test där du visar vad du har lärt dig. 

 

Bedömning

 

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh SO
Samhällskunskap kunskapskrav åk 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta och resonemang
Förmågan att förstå och resonera om demokrati och demokratiska processer. (sh)
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du visar detta genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du visar detta genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag,
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du visar detta genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur beslut fattas i din vardag.
Begrepp
Att analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. (sh)
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.