👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering SO åk 8 - ht 17

Skapad 2017-08-23 21:26 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Under höstterminen skall vi i tur och ordning jobba med historia, geografi och samhällskunskap.

Innehåll

Terminsplanering SO åk 8: Ht-2017

Vecka 34-38: HISTORIA

Tema: Antiken (Romarna)

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i historia:

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.


Vecka 39-47: GEOGRAFI

Tema: Europa med Norden

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i geografi:

Livsmiljöer

  • Jordens klimat­ och vegetationszoner samt hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

  • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

  • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.


Vecka 48-4: SAMHÄLLSKUNSKAP

Tema: Lag och rätt

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i samhällskunskap:

Rättigheter och rättsskipning

  • Rättsystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.