Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering SO åk 8 - ht 17

Skapad 2017-08-23 21:26 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Under höstterminen skall vi i tur och ordning jobba med historia, geografi och samhällskunskap.

Innehåll

Terminsplanering SO åk 8: Ht-2017

Vecka 34-38: HISTORIA

Tema: Antiken (Romarna)

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i historia:

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.


Vecka 39-47: GEOGRAFI

Tema: Europa med Norden

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i geografi:

Livsmiljöer

  • Jordens klimat­ och vegetationszoner samt hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

  • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

  • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.


Vecka 48-4: SAMHÄLLSKUNSKAP

Tema: Lag och rätt

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i samhällskunskap:

Rättigheter och rättsskipning

  • Rättsystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: