👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Idrott och Hälsa årskurs 2, 2017-2018

Skapad 2017-08-23 21:47 i Fjärås Bräckaskolan Blå Kungsbacka Förskola & Grundskola
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 2 Idrott och hälsa

"Alla som har fru och småbarn vet att tennis hör till de lättare sakerna i livet". John McEnroe, tennislegend.

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • samarbeta och respektera andra.

 

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att kunna:

 • röra dig allsidigt (grovmotorik).
 • delta i lekar, spel och idrotter samt förstå innebörden av att följa regler till dessa.
 • dansa och röra dig till musik.
 • simma.
 • orientera.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • utföra grovmotoriska övningar som springa, klättra och hoppa.
 • utföra sammansatta motoriska övningar som lekar och danser.
 • orientera med hjälp av enklare kartors uppbyggnad i närmiljön.
 • simma 25 meter bröstsim i ett sträck utan vila.

Undervisning

Undervisningen innehåller:

 • Samarbetsövningar
 • Friidrott
 • Motorisk träning
 • Dans/rytmik
 • Gymnastik
 • Lagidrotter
 • Enkel kartkunskap
 • Lekar
 • Allemansrätten
 • Säkerhet kring utevistelser
 • Simning. Fokus på simkunnighet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3