Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 4 2017/2018

Skapad 2017-08-23 22:06 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 Idrott och hälsa
I arbetsområdet idrott och hälsa kommer du att utveckla kunskaper om balans, koordination, styrka, motorik, kroppskontroll, kroppsuppfattning, säkerhet och samarbete med kamrater. Du kommer också att få träna på att läsa kartor och att orientera. Vi kommer tillsammans utmana rörelseförmågan i olika miljöer utomhus och inomhus. För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi under lektionstid prova på olika friidrottsgrenar, redskapsbanor, orientering, lekar och sporter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- Utveckla en allsidig rörelseförmåga, att anpassa rörelserna efter aktivitet

- Prova på olika aktiviteter och reflektera över hur det påverkar din hälsa och vilken betydelse den rörelsen har som vi övat

- utveckla din samarbetsförmåga

- kunna följa instruktioner och regler för att på ett säkert sätt idrotta

- du kan anpassa dig till olika väderlekar och vistas utomhus vid olika årstider

- utveckla din förmåga att planera och praktiskt genomföra idrott

Bedömning - vad och hur

- Att du på ett aktivt sätt visar upp din rörelseförmåga i de olika aktiviteterna, både inomhus och utomhus

- Du kan prata och diskutera om vad fysisk aktivitet har för betydelse för hälsan

- Ditt samspel med andra under de olika aktiviteterna

- Att du följer instruktioner och regler

- Att du planerar en idrottsaktivitet tillsammans med kamrat

- Med hjälp av kartan, dess färger, symboler och karttecken kan orientera dig i bekanta miljöer

Undervisning och arbetsformer

- Lekar och spel, både inomhus och utomhus

- orientering på skolgården och i skogen

- arbeta enskilt och i grupp/lag

- Diskussion om rörelse och hälsa

- Planering av idrottsaktivitet

- Använda oss av olika redskap, bollar och musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: