👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2017-08-23 22:28 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Vad är det för skillnad på en siffra och ett tal? Hur hänger talen ihop med varandra och hur gör man om det är flera olika räknesätt i samma uppgift?

Innehåll

Beskrivning

Under det här momentet kommer vi att undersöka hur vårt talsystem är uppbyggt, vad händer till exempel när man delar ett tal på 10 eller 100? Varför är det bra att kunna avrunda tal och överslagsräkna? Vilka räknesätt finns och vilka ska man prioritera när det står flera av dem i samma uppgift? 

Konkreta mål

Eleven ska kunna förstå hur vårt talsystem är uppbyggt.

Eleven ska kunna ordna tal i storleksordning.

Eleven ska kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.

Eleven ska kunna avrunda tal.

Eleven ska kunna använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten.

Eleven ska kunna räkna med de fyra räknesätten.

Eleven ska kunna använda prioriteringsreglerna 

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att lära sig de grundläggande begreppen inom området och kunna förklara dem med egna ord. 

Bärande begrepp

tal

siffra

tallinje

tiosystemet

decimal

räknesätt

faktor

term

summa

differens

produkt

kvot

täljare

nämnare

avrundning

prioriteringsordning

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Taluppfattning

Underlag saknas
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven kan förstå hur vårt talsystem är uppbyggt.
Eleven kan ordna tal i storleksordning.
Eleven kan multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
Eleven kan avrunda tal.
Eleven kan använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten.
Eleven kan räkna med de fyra räknesätten.
Eleven kan använda prioriteringsreglerna.