👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 5 2017/2018

Skapad 2017-08-23 22:35 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Vi kommer under läsåret att arbeta med en rad olika moment inom idrott och hälsa. Det blir mycket rörelse men även en del teori.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- Utveckla en allsidig rörelseförmåga, att anpassa rörelserna efter aktivitet

- Prova på olika aktiviteter och reflektera över hur det påverkar din hälsa och vilken betydelse den rörelsen har som vi har övat

- Utveckla din samarbetsförmåga

- Du har förståelse för livräddningens olika delar vid olika årstider

- Du kan anpassa dig till olika väderlekar och vistas utomhus vid olika årstider

- kunna följa instruktioner och regler för att på ett säkert sätt idrotta

- utveckla din förmåga att planera och praktiskt genomföra idrott

Bedömning - vad och hur

- Att du på ett aktivt sätt visar upp din rörelseförmåga i de olika aktiviteterna, både inomhus och utomhus

- Ditt samspel med andra under olika förhållanden och aktiviteter

- Du kan prata och diskutera om vad fysisk aktivitet har för betydelse för hälsan

- Du kan förklara hur du förebygger skador i ditt idrottande

- Att du följer instruktioner och regler

- Att du planerar en idrottsaktivitet tillsammans med en kamrat

- Du vet hur du ska handla i en nödsituation vid vatten

- Med hjälp av kartan, dess färger, symboler och karttecken kan orientera dig i bekanta miljöer

Undervisning och arbetsformer

- Prova på olika lekar, idrotter och spel och öva samarbete i olika konstellationer

- Vi diskuterar hur man får bra rörelse och hur man förhåller sig till sitt lag och sina medspelare

- Orientering i skogen

- Diskussioner om rörelse, hälsa och träning

- Att livrädda vid vatten

- Planering av idrottsaktivitet

- Använda oss av olika redskap, bollar och musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6