👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningen Historia

Skapad 2017-08-24 07:28 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vad kom egentligen först? Och vem var först med det? Många intressanta frågor får svar i vår historia... och ibland uppstår ännu intressantare frågor under tiden man får svar på de första. Därför ska vi tillsammans skapa en tidning som startar vid Big Bang och slutar med Zeus...

Innehåll

Mål: Att vi tillsammans ska skapa en tidning om stora historiska fenomen, händelser och utvecklingslinjer. 

 

Innehåll: Våra artiklar kommer handlar om

Big Bang

Tecken på tidigt liv

Pangea

Dinosaurier

Däggdjurens ankomst

Homo sapiens

Senaste istiden

Jägarstenåldern

De mesapotamiska kulturerna

Forntidens Egypten

Bondestenåldern

Bronsåldern

Antikens grekland

De grekiska gudarna

 

Arbetssätt: Vi kommer börja med att titta på hur en tidning är uppbyggd, sedan dyker vi djupare och börjar titta på hur en artikel är uppbyggd. Sedan kommer vi välja/lotta ut vem som ska skriva vilken artikel. En och en kommer ni sen få söka information om det ämne ni har och skapa tankekartor med den fakta ni väljer ut. När man samlat information ska ni sätta er två och två och tillsammans börja skapa en artikel av den information ni var och en har valt ut. Slutligen kommer vi sätta samman alla artiklar till en tidning. Alla kommer få vars ett ex av tidningen och vi kommer sedan arbeta vidare med tidningen... men hur, får ni reda på i nästa pedagogiska planering. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3