👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elina Idrott år 8 ht-17

Skapad 2017-08-24 07:53 i Söderskolan Falkenberg
Du kommer att jobba med konditions träning, både i teori och i praktik. Samarbete, regler, ord och begrepp i olika lekar, spel och idrotter varvas med orientering och friluftsliv i teori och praktik. Att öva vidare i dans med takt och rytm fortsätter.
Grundsärskola 8 Idrott och hälsa
Planeringen finns publicerad i klassen blogg på unikum. Du kommer att jobba med konditions träning, både i teori och i praktik. Samarbete, regler, ord och begrepp i olika lekar, spel och idrotter varvas med orientering och friluftsliv i teori och praktik. Att öva vidare i dans med takt och rytm fortsätter när vi har inomhus idrott.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Utveckla en god rörelseförmåga och vilja att öva vidare på de moment som är i planeringen.
* Du utvecklar med dina upplevelser förmågan att värdera fysisk aktivitet.
* Att du tränar på ord och begrepp inom idrottens olika delar.
* Du utvecklar och får en förståelse för vad en god hälsa har för betydelse för din hälsa och ditt välbefinnandet.
* Du kan vistas utomhus i olika väderlekar och ser vikten av ett aktivt friluftsliv. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas:
* Hur du har viljan att utveckla dig och att öva vidare i olika rörelsemoment.
* Samspelet med andra i de olika aktiviteter vi övar.
* Att du kan bidra och visa på ett gott omdöme till de olika aktiviteter och förhållanden som övas.
* Att du med hjälp av karta kan medverka i orientering. 
* Att du är aktiv i de olika diskussioner vi har.

* Träna på simning.

Hur det ska bedömas:
* Att du visar på ett gott rörelsemönster och försöker i varje moment.
* Genom ditt aktiva deltagande och med kroppen visar på ett gott omdöme i olika situationer.
* Genom "skuggning" i skogen kan medverka i orientering. 
* Att du visar på en aktiv vetgirighet och diskussionslusta.

* Att du aktivt kan bidra i friluftslivets olika moment.

* Att du uppvisade takt och rytm till olika danser med olika musikstilar.

* Att du har möjlighet att öva upp säkerheten vid simträning. Även öva dig i nödsituationer under olika årstider.

Undervisning och arbetsformer

* Genom utevistelse i olika väderförhållanden vara aktiv och i rörelse.
* Lägga upp olika träningsmetoder utifrån förbättrad kondition och styrka. Praktiskt prova på detta upplägg.
* Diskussioner om träning, hälsa, kost och dess betydelse för ett ökat välbefinnande.
* Teoretiska och praktiska moment i orientering och friluftsliv.
* Med lekar, spel och idrotter främja rörelseglädjen och öka förståelsen för de ord och begrepp som finns.

* Prova på olika danser både för kondition och sällskaps skull. Öva olika takter och rytmer med rörelser till musik.

* Åka till badhuset, träna och repetera HLR och diskussioner om olika nödsituationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Rörelseförmågor och hur de utvecklas av varierande aktiviteter.
  IDH  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  IDH  7-9
 • Lekar, danser och idrotter samt deras regler.
  IDH  7-9
 • Traditionella och moderna danser, samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  IDH  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  IDH  7-9
 • Att sätta upp mål för välbefinnande, till exempel förbättring av konditionen. Samband mellan hälsa, rörelse, kost och hygien.
  IDH  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  IDH  7-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  IDH  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  IDH  7-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  IDH  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  IDH  7-9
 • Att orientera sig i kända miljöer, såväl med som utan digitala verktyg. Enkla kartors uppbyggnad.
  IDH  7-9
 • Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras och genomföras.
  IDH  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  IDH  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  IDH  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  IDH  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  7-9