👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 3: Religion

Skapad 2017-08-24 07:56 i Parkskolan Ludvika
En pedagogisk planering i SO: religion för åk 3
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Lgr11

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

 • om kristendomen, judendomen och islam
 • om några platser för religionsutövning
 • om högtider och symboler
 • om någon central berättelse samt om heliga skrifter

 

Hur vi ska lära oss:

Vi ska lära oss detta genom:

 • samtal och diskussioner om de tre ovanstående världsreligionerna
 • att läsa texter och svara på frågor
 • rita bilder som förstärker det vi läst
 • se på filmer

Vad kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att delta aktivt under genomgångar, diskussioner och övriga arbetsmoment.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa dina kunskaper genom:

 • arbetsblad, texter och annat material som behandlar ämnet
 • samtala och svara på frågor om ovanstående

Lgr 11:

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3