👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och Ljus fysik/biologi

Skapad 2017-08-24 08:38 i Alstad skola F-6 Trelleborg
fysik och biologi kombineras delvis i denna planering
Grundskola 5 Fysik NO (år 1-3) Biologi
Nu undersöker vi hur ljud och ljus fungerar och hur det hänger ihop med ögat och örat. Vad är ljus och vad är ljud? Hur ser vi och hur hör vi? Kan ljud och ljus färdas i vakuum eller i vatten? Flera liknande frågor skall vi diskutera och försöka få svar på. Vi kommer att jobba lite böcker tittar vi filmer undersöka med experiment.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Du ska:

 • kunna förklara hur man hör och ser
 • kunna förklara vad ljud och ljus är och hur det uppkommer
 • veta något om syn- och hörselskador
 • kunna förklara vad som menas med våglängd
 • kunna ge exempel på ljudet och ljusets hastighet
 • kunna förklara vad som menas med spektrum och färg
 • kunna förklara, förstå och använda olika ord och begrepp

Arbetssätt

Vi kommer att titta på film och läsa böcker om ljus och ögat, om ljud  och örat samt prova på några enkla laborationer om ljus och ljus. Tillsammans kommer vi att diskutera och resonera om vad vi sett, läst och känner till. Vi kommer att rita och skriva för att på olika sätt redovisa vad vi tagit reda på och vilka kunskaper vi lärt oss.

Begrepp

De här begreppen är centrala:

 • Våglängd
 • Färg och spektrum
 • Ljusbrytning
 • Ljudet och ljusets hastighet
 • Enheten decibel
 • Ögats olika delar
 • Örats olika delar

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper genom att:

 • vara delaktig i diskussionerna och argumentera för och emot olika påståenden, både i små och stora grupper
 • redovisa dina kunskaper genom att använda ord och begrepp på rätt sätt och i rätt sammanhang 
 • redovisa hur du tagit reda på din fakta och använda ett källkritiskt förhållningssätt
 • redovisa historiska och nutida upptäckter
 • besvara frågor och påståenden vid muntliga och skriftliga tester

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

NO Fy Bi
Ljud och Ljus fysik/biologi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Örat
Du kan förklara hur ljudvågor omvandlas till elektriska signaler. Hur örat är uppbyggt och hur hörselskador uppstår samt hur du kan skydda dig mot detta.
 • Bi  4-6
Du ger exempel på och beskriver med viss hjälp av biologiska begrepp hur örat är uppbyggt och hur det fungerar.
Du ger exempel på och beskriver med hjälp av biologiska begrepp hur örat är uppbyggt och hur de olika delarna fungerar.
Du ger med hjälp av biologiska ord och begrepp exempel som beskriver hur örat är uppbyggt. Du kan med viss hjälp förklara hur ljud omvandlas till elektriska impulser.
Ögat
Du kan förklara hur ljusvågor omvandlas till elektriska signaler. Hur ögat är uppbyggt och hur synskador uppstår samt hur du kan skydda dig mot detta.
 • Bi  4-6
Du ger exempel på och beskriver med viss hjälp av biologiska begrepp hur ögat är uppbyggt och hur det fungerar.
Du ger exempel på och beskriver med hjälp av biologiska begrepp hur ögat är uppbyggt och hur det fungerar.
Du ger med hjälp av biologiska ord och begrepp hur ögat är uppbyggt. Du kan med viss hjälp förklara hur ljus omvandlas till elektriska impulser.
Samtal & diskussion
Du kan i samtal och diskussioner visa dina åsikter och medverka till att samtal och diskussioner blir intressanta och leder framåt
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som berör ämnesområdet, framföra och bemöta åsikter som till viss del för samtal och diskussion framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som berör ämnesområdet, framföra och bemöta åsikter samt till viss del använda dig av fakta och annat underlag på ett sådant sätt att samtal och diskussion förs framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som berör ämnesområdet, framföra och bemöta åsikter genom att använda dig av fakta och annat underlag på ett sådant sätt att samtal och diskussioner förs framåt.
Information
Du kan använda olika källor för att ta reda på information och använder dig av ett källkritiskt förhållningssätt.
Du kan till viss del söka naturvetenskaplig information och kan då referera till ett par olika källor. När du gör detta funderar du lite över informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och kan då referera till några olika källor. När du gör detta resonerar du över informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och refererar till flera olika källor. När du gör detta diskuterar du informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Den information som du tagit reda på använder du i diskussioner, texter och andra sammanhang.
Du kan till viss del använda information, som du tagit fram, i samtal och diskussioner eller för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan till stor del använda information, som du tagit fram, i samtal och diskussioner eller för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du använder den kunskap och den information, som du tagit fram, i samtal och diskussioner eller för att skapa texter och andra framställningar.
Dokumentation & självbedömning
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av text och bild. Du bedömer din arbetsinsats och ditt resultat och använder till viss del din dokumentation i detta arbete.
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan till stor del dokumentera dina undersökningar i text och bild och till viss del bedöma ditt resultat och arbetsinsats..
Du kan dokumentera dina undersökningar i text och bild och bedöma ditt resultat och arbetsinsats.
Jämföra och analysera
Det du gjort analyserar du och jämför med vad andra har gjort. Du ser likheter och skillnader, vad de beror på samt ger exempel på vad som skulle förbättrat din undersökning.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader, vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för ett resone- mang om likheter och skillnader, vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då ett utvecklat resonemang om likheter och skillnader, vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Ny aspekt