👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Matematik kapitel 1Tal

Skapad 2017-08-24 08:53 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola F
Här ska vi repetera delbarhet, talmängder, negativa tal och tal i potensform. Sedan ska vi lära oss kvadratrötter och Pythagoras sats.

Innehåll

Kapitel 1: Tal

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Sortera tal i olika talmängder
 • Faktorisera tal
 • Räkna med negativa tal
 • Räkna med potenser
 • Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal
 • Använda dig av Pythagoras sats
 • Beskriva matematiska begrepp: talmängder, naturliga tal, hela tal, rationella tal, irationella tal, reella tal, primtal, sammansatt tal, primfaktorer, faktorträd, negativa tal, kvadrattal, kvadratrot, Pythagoras sats, katet, hypotenusa.

  Mål för röd kurs:

 • Mer om negativa tal
 • räkna med kvadratrötter
 • mer om Pythagoras sats       

 

Vecka 34

Tal

Delbarhet och primtal

Negativa tal

 

Vecka 35                   Läxa 1

Tal i potensform

Tal i kvadrat

Kvadratrot

 

Vecka 36                    Läxa 2

Rätvinkliga trianglar - Pythagoras sats

Problemlösning med Pythagoras sats

Pythagoras, tal och mönster

 

Vecka 37                    Läxa 3

Arbeta tillsammans

Sant eller falskt

 Diagnos 1 med kluringar

 

Vecka 38  och 39       Läxa 4 / Repetitionsuppgifter 1

Om diagnosen var för svår behöver du träna mer. Då väljer du blå kurs!

 Blå eller Röd kurs

Lös varannan uppgift (udda eller jämna).

                                                     

 Vecka 40 

 Tisdag 3/10 Prov 1 Del A

Torsdag 5/10 – Prov 1 Del B

 

Räkna med att vi ca 1 lektion varannan vecka kommer att arbeta med bl. a. problemlösning och att öva de muntliga förmågorna i matematik. Då blir det inget arbete i boken.

Läxorna lämnas in torsdagar.

Du som arbetar med blå kurs löser uppgifter 1-7.

Du som arbetar med röd kurs löser uppgifter 3-8.

För dig som vill ha en ordentlig utmaning finns Uppslaget 1(sid 40), Soluppgift, Abels hörna(sid 41), samt svarta uppgifter på sidan 234.

 

På sidor 254-260 finns Verktygslådan som innehåller räknemetoder vilka eleverna behöver och som kan vara till stor hjälp för föräldrar att lättare hjälpa sina ungdomar.

 

Bedömning:

 Du bedöms utifrån Din förmåga att:

 

 • Lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt
 • Välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär
 • Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt bidra mes förslag till alternativt tillvägagångssätt
 • Visa kunskaper om matematiska begrepp
 • Beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
 • Välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom taluppfattning
 • Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
 • I redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument


Uppgifter

 • Delprov B vt 2010

 • Arbetsblad kapitel 1

 • Repetitionsuppgifter

 • Facit repetitionsuppgifter

 • Träna inför provet- Pythagoras sats problemlösning

 • Facit arbetsblad

 • Facit repetitionsuppgifter