👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7 section 1 - Music w.36

Skapad 2017-08-24 08:55 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Wings 8
Grundskola 7 Engelska
In this section we will read and talk about Music. We are going to practice phrases that you use when you are discussing music. We will also learn words for instruments and things connected to music. To prepare for your test you will do exercises in workbook and get to practice during lessons. It is important that you look at wordlists when you read texts in textbook. We will also study grammar.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet "Music" är att du ska:

 • utöka ditt ordförråd för att kunna prata om musik (instrument, genrér mm)
 • förbättra din förmåga läsa och förstå olika typer av texter inom ämnet
 • förbättra din förmåga att samtala om och beskriva låtar du gillar, olika musikstilar, olika instrument.
 • förstå grammatiken du har studerat och kunna använda den i tal och skrift: pågående form presens av verben be, have samt andra verb.

Arbetets innehåll

 • Du får arbeta med att utöka ditt ordförråd inom ämnet musik.
 • Du får läsa olika typer av texter.
 • Du får diskutera musik och hur människor förhåller sig till det.

Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna;
 • Genom skriftliga och muntliga uppgifter
 • Prov
 • Ta del av klass diskussioner

Uppgifter

 • Inlämning

 • Oral presentation

 • wings 7 section 1-Music

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Engelska matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bedömningsområden
Lyssna (hörförståelse)
Du förstår det mesta av innehållet i enklare talad engelska som talas lagom fort. Du förstår och följer talade instruktioner ganska bra.
Du förstår det mesta av innehållet i vardaglig engelska som talas i normalt tempo. Du förstår och följer talade instruktioner bra.
Du förstår det mesta av innehållet i mer avancerad engelska även om sammanhanget är obekant. Du förstår och följer talade instruktioner.
Läsa (läsförståelse)
Du kan förstå det mesta av innehållet i korta och enkla texter. Du kan hitta viss information, tydliga detaljer, som du behöver för att svara på specifika frågor. Du förstår och följer skrivna instruktioner ganska bra.
Du kan förstå det mesta av innehållet i avancerade texter. Du kan hitta viss information, detaljer, som du behöver för att svara på specifika frågor. Du förstår och följer skrivna instruktioner bra.
Du kan förstå innehållet i mer avancerade texter. Du kan hitta och förstå information, detaljer, som du behöver för att svara på specifika frågor. Du förstår och följer skrivna instruktioner.
Skriva (uppsats)
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt när du skriver olika typer av texter. Du kan på ett enkelt sätt anpassa det du skriver enligt uppgiften. Du kan på ett enkelt sätt anpassa ordförråd och grammatik enligt uppgift.
Du kan uttrycka dig på ett sammanhängande sätt när du skriver olika typer av texter. Du kan på ett bra sätt anpassa det du skriver enligt uppgiften. Du kan på ett avancerat sätt anpassa ordförråd och grammatik enligt uppgift.
Du kan uttrycka dig på ett mer avancerat och sammanhängande sätt med detaljer när du skriver olika typer av texter. Du kan på ett avancerat sätt anpassa det du skriver enligt uppgiften. Du kan på ett mer avancerat sätt anpassa ordförråd och grammatik enligt uppgift.
Tala (prata med andra)
Du kan prata med någon annan genom till exempel enklare frågor och svar. Du pratar i ett långsamt tempo och är inte den som driver samtalet.
Du talar engelska tillräckligt flytande så att en engelsktalande kan förstå dig. Du pratar aktivt och är en del av samtalet. du använder ett mer avancerat uttryckssätt.
Du talar engelska där du uttrycker dig flytande och spontant och behöver inte lång tid för att hitta rätt ord. Du pratar aktivt och är en del av samtalet samt driver diskussioner framåt. Du använder dig av ett avancerat ordförråd och uttryckssätt.
Tala (presentationer)
Du kan använda enklare ord och fraser när du presenterar ett ämne. Du använder dig av enklare information (fakta) i dina presentationer.
Du använder ord och fraser anpassat efter syfte och mottagare. Du använder dig av mer än bara fakta i dina presentationer.
Du använder avancerade ord och fraser anpassat efter syfte och mottagare. Du uttrycker åsikter, beskriver och diskuterar i dina presentationer. Du använder dig av ett väl anpassat ordförråd och uttryckssätt.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3