👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik del 1 åk 2

Skapad 2017-08-24 09:35 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 9 Matematik
Planering för matematik i åk 2.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Utföra beräkningar med addition och subtraktion, huvudräkning.
 • Förstå frågan i en uppgift.
 • Förstå och använda positionssystemet.
 • Behärska räknesekvensen i olika steg uppåt och neråt.
 • Använda likhets- och olikhetstecken och veta vad de betyder.

Så här ska vi arbeta...

 • Gemensamma genomgångar
 • EPA (Ensam, Par, Alla)
 • Skriftliga och muntliga övningar
 • Problemlösning
 • Skapa egna problem
 • Digitala hjälpmedel såsom Ipad

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Utför beräkningar med addition och subtraktion.
 • Använder likhetstecknet
 • Använder positionssystemet
 • Väljer en metod för uträkning med hjälp av frågan som ställs.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik del 1 åk 2

Addition och subtraktion, talområde 0 till 20:
 • Ma
 • Ma
Jag kan räkna med tiotalsövergång med hjälp och stöd av konkret material.
Jag kan räkna med tiotalsövergång och använder tallinjen.
Jag räknar addition och subtraktion med tiotalövergång.
Jag räknar addition och subtraktion med flera termer.
Talen 0 till 100:
 • Ma
 • Ma
Jag kan bilda tal av ental och tiotal.
Jag kan skriva talet före och efter ett tal.
Jag kan storleksordna och jämföra tal och använder = , >, <.
Jag kan skriva tal som saknas i en hundratavla.
Addition, utan tiotalsövergång talområde 0 till 100:
 • Ma
Jag kan med stöd addera ental.
Jag kan addera ental.
Jag kan med stöd addera ental och tiotal.
Jag kan addera ental och tiotal.
Subtraktion, utan tiotalsövergång talområde 0 till 100:
 • Ma
Jag kan med stöd subtrahera ental.
Jag kan subtrahera ental.
Jag kan med stöd subtrahera ental och tiotal.
Jag kan subtrahera ental och tiotal.