👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell ht 2017

Skapad 2017-08-24 09:47 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Vi ska arbeta med att läsa, analysera och diskutera ett flertal noveller. Dessutom avslutar vi med att du ska skriva en egen novell som följer novellens typiska uppbyggnad.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med att läsa, analysera och diskutera noveller. Dessutom avslutar vi med att du ska skriva en egen novell som följer novellens typiska uppbyggnad.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta området ska du kunna:

 • veta hur en novell är uppbyggd.
 • ha läst och tänkt över ett antal olika noveller.
 • skriva en egen novell som följer novellens typiska uppbyggnad.
 • visa att du kan använda grundläggande stavningsregler och skiljetecken.

  Arbetssätt

  • Läsning av noveller,
  • Genomgångar om berättartekniker, terminologi, samt novellanalysens beståndsdelar.
  • Diskussioner kring de olika novellerna.
  • Eget författande av en novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska - matris på enklare svenska

Du behöver träna mer
E
C
A
Skriva novell
Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Skriva novell
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett enkelt sätt.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett utvecklat sätt.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett välutvecklat sätt.
Läsa och analysera
Du kan läsa olika sorters texter och på ett enkelt sätt berätta vad de handlar om.
Du kan läsa olika sorters texter och på ett utvecklat sätt berätta vad de handlar om. Detta gör du genom att visa att du kan välja ut det som är viktigast.
Du kan läsa olika sorters texter och på ett välutvecklat sätt berätta vad de handlar om. Detta gör du genom att visa att du kan välja ut det som är viktigast utan onödiga detaljer.
Läsa och analysera
Du kan göra enklare tolkningar om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan göra utvecklade tolkningar om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan du se ur olika perspektiv.
Du kan göra välutvecklade tolkningar om budskap, både tydliga och som du läser mellan raderna i olika verk. Dessutom kan du se ur olika perspektiv.
Ny aspekt
Du kan göra enklare analyser av olika texter, men går inte alltid på djupet eller använder rätt terminologi (språk).
Du kan göra utvecklade analyser av olika texter oftast med korrekt terminologi. Ibland saknas tydlig textkoppling till din analys.
Du kan göra välutvecklade analyser av olika texter med korrekt terminologi.De exempel du ger är passande för ändamålet.

Sv SvA
Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva (novell)

Du behöver träna mer
E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en novell.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en novell.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en novell.
Innehåll
Eleven skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Eleven skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Novellens dramaturgi är komplex. Novellen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av novellen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.