Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext/Argumenterande text

Skapad 2017-08-24 10:03 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Svenska
Att argumentera för sin sak Se avsnitt av UR ”Tungan rätt i mun” samt genomgångar och diskussioner i klassrummet. Ni arbetar delvis parallellt med mänskliga rättigheter i SO.

Innehåll

 1. Erfarenhetsargument (gör dig trovärdig) dina egna upplevelser, ethos. 
 1. Känsloargument Vad som gör dig glad eller upprörd och varför förklara noga, pathos. 
 1. Faktaargument Vad du vet om saken. Vad du tar reda på. Vilken säker information kan du hitta, ange källa, logos. 
 1. Fundera över vad en person som tycker tvärtom skulle tänka, bemöt argumenten i din text.

”Håll koll på bollen” dvs. tappa inte bort det du skriver om eller argumenterar för. Du skriver för hand tills datorerna kommer, du får kanske skriva om ett par gånger. Be en kamrat läsa igenom lyssna på vad de tycker om din text. Hjälp sedan din kamrat att skriva så bra det går genom att tala om vad som blir otydligt för dig som läsare.

Att göra

Hitta din tes, det du vill argumentera för det finns förslag och du kan också hitta en egen tes.

 • Gör en planering
 • Sortera dina argument 1. 2. 3. 4. i spalter eller tankekarta
 • Skriv ett utkast läs igenom, är texten tydlig? Läs med en klasskamrat, läs vad en klasskamrat har skrivit. 
 • Ge "feed-back"
 • Kontrollera stavning, fråga gärna!
 • Skriv rent på ett nytt papper och lämna in. 

//LHG

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska - matris åk 7-9

Följande förmågor ligger till grund för kunskapskraven i svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Krav för E
Krav för C
Krav för A
Läsförmåga
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter **med flyt** genom att, på ett **i huvudsak fungerande** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter **med gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter **med mycket gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse 1
Den yttre handlingen
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Genom att göra **enkla** sammanfattningar av olika texters innehåll med **viss** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **grundläggande** läsförståelse.
Genom att göra **utvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med **relativt god** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **god** läsförståelse.
Genom att göra **välutvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med **god** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **mycket god** läsförståelse.
Läsförståelse 2
Den djupare handlingen: tema, budskap, egna reflektioner
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om **tydligt framträdande budskap** i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna** i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda** i olika verk.
Litteraturkunskap
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan föra **enkla** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **till viss del** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra **utvecklade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **relativt väl** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **väl** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriftspråket
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning samt **i huvudsak** fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning samt **relativt väl** fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning samt **väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva 1
Berättande text
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
De berättande texter eleven skriver innehåller **enkla** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med **enkel** uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med **relativt komplex** uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller **välutvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med **komplex** uppbyggnad.
Skriva 2
Sammanställa fakta
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat** urval av källor. Sammanställningarna innehåller **enkla** beskrivningar och förklaringar, **enkelt** ämnesrelaterat språk samt **i huvudsak** fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **relativt varierat** urval av källor. Sammanställningarna innehåller **utvecklade** beskrivningar och förklaringar, **utvecklat** ämnesrelaterat språk samt **relativt väl** fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **varierat** urval av källor. Sammanställningarna innehåller **välutvecklade och nyanserade** beskrivningar och förklaringar, **välutvecklat** ämnesrelaterat språk samt **väl** fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Källkritik
 • Sv  7-9
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Skriva 3
Kombinera text med andra uttrycksformer eller konstarter
 • Sv  7-9
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **i huvudsak** fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **ändamålsenligt** sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Respons
Kamratbedömning och bearbetning av text
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan ge **enkla** omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kan ge **utvecklade** omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kan ge **utvecklade och nyanserade** omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl** fungerande sätt.
Tala 1
Samtal och diskussion
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **enkla och till viss del** underbyggda argument på ett sätt som **till viss del** för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **utvecklade och relativt väl** underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **välutvecklade och väl** underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt **och fördjupar eller breddar dem**.
Tala 2
Muntlig presentation
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak** fungerande struktur och innehåll och **viss** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med **relativt väl** fungerande struktur och innehåll och **relativt god** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med **väl** fungerande struktur och innehåll och **god** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Språkkunskap
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: