👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första människan, flodkulturerna och antiken

Skapad 2017-08-24 10:11 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 Historia
Vi läser om forntiden och hur människan utvecklades från jägare och samlare till jordbrukare. Vi fortsätter med att läsa om flodkulturerna vid floderna Eufrat och Tigris. Därefter står Grekland och antiken på tur.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Du ska lära dig om de första människorna, hur de började som jägare och samlare och senare blev bofasta, om de första stora städerna, de första högkulturerna och om det antika Aten och Grekland.

Du ska kunna:

- kortfattat beskriva orsaker till viktiga förändringar i människans historia som t.ex. när människan blev bofast och när de tidiga högkulturerna växte fram samt beskriva de viktigaste dragen hos sådana högkulturer.
- redogöra för utmärkande drag för antikens Grekland, samt se orsaker till deras framväxt och undergång.
- resonera kring hur människors livsvillkor såg ut och orsaker till detta.
- resonera om hur antiken fortfarande påverkar oss idag
- resonera kring vilka källor vi har som ger oss kunskap om fontiden och antiken.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

I undervisningen kommer vi att ha lärarledda genomgångar, ni kommer att få läsa texter och arbeta med instuderingsfrågor, se filmer och bilder och delta i diskussioner.
Vi ställer följande frågor: Varför bosatte sig människorna i stora städer och vad gjorde att högkulturer växte fram? Hur såg livet ut för människorna i de olika tidsperioderna? Varför växte staden Aten till att bli ett stort grekiskt rike?
Det här ska bedömas


I undervisningen bedöms ditt arbete under lektionstid, det blir små skriftliga prov där du visar vad du kan och du kommer att bedömas enligt matrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9