👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skapad 2017-08-24 10:22 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förskola
Arbete med aktiva åtgärder omfattar i korthet att inom varje verksamhet: Arbeta fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera) Ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier Dokumentera alla delar av det fortlöpande arbetet Samarverka med dem som deltar i utbildningen och anställda i verksamheten

Innehåll

Utgångspunkten är att alla barn ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Uppgifter

  • Undersöka

  • Analysera

  • Åtgärder

  • Följa upp och utvärdera