Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hej Sverige!

Skapad 2017-08-24 10:22 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska
Sverige är ett avlångt land där det bor mer än 10 miljoner människor. Det är ett spännande land med variation av natur- och kulturlandskap. Skog, berg, vatten och odlingsmark blandas med städer, vägar och bebyggelser.

Innehåll

 

Nu ska du få följa med på en resa och lära dig om hur det ser ut i Sverige när det gäller Sveriges delar, skog, djur, berg, vatten, odlingsmark och befolkning. Klassen kommer att arbeta integrerat i ämnena geografi, samhällskunskap, svenska och biologi.

Vad ska jag lära mig?

Målet med det här arbetsområdet i geografi och svenska är att du ska lära dig och träna på;

 

 • hur Sveriges natur skiljer sig från olika platser i landet.
 • hur Sveriges befolkning är fördelad samt dra några konsekvenser av vad det innebär.
 • Sveriges landskap med namn och läge samt några orter, berg, hav och vatten.
 •  grannländerna med namn och läge.
 • nya ämnesord och begrep.
 • skriva en beskrivande text, faktatext om ett landskapsdjur.

Varför ska jag lära mig om Sverige och att skriva beskrivande text?

Geografi brukar kallas för världens ämne. Genom geografi blir det lättare att förstå hur världen omkring oss fungerar. När du läser geografi så får du lära dig mycket om våran jord. Du kommer att få lära dig hur jorden ser ut och varför den ser ut som den gör. Det är också viktigt att lära sig om hur vi människor använder och påverkar jorden på olika sätt, att vi tillsammans måste vara rädda om vår miljö och våra naturresurser.

 Världen vimlar av olika sorters texter och varje texttyp har ett bestämt syfte. När man ska skriva och berätta om ett djur måste man veta vad syftet med texten är, så att man vet vilken fakta man ska ta med och hur man ska organisera texten.

 Hur ska jag lära mig detta?

Vi kommer under hösten att arbeta i Upptäck Sverige, grundbok och arbetsbok och i  Gleerups interaktiva läromedel Geografi år 4-6,       kap " Sverige". 
Läsa olika faktatexter och lära  oss hur man skriver faktatexter om djur; samla fakta i sexfältare, dela in texten i olika stycken, använda rätt tempus och beskrivande ord. Arbeta i Zick-Zack skrivrummet sid 32-49 " Fakta om djur". 
Vi kommer att arbeta med olika arbetsuppgifter, se olika filmer, läsa och skriva.

Vi kommer även följa Holger Nilsson och ingenjör Mortenson i en spännande skattjakt genom Sverige i åtta program i Geografens testamente - Den stora Sverigeresan.
Bildresultat för upptäck sverige                           

 
 
 Viktiga ord och begrepp
 • landskap
 • landskapsdjur
 • landskapsvapen
 • län
 • kommuner
 • Norrland
 • Svealand
 • Götaland
 • norr
 • öst
 • syd
 • väst
 • barrskog
 • lövskog
 • kust
 • skärgård
 • fjord
 • fjäll
 • tätort
 • glesbygd
 • jordbruk
 • odlingsmark
 • naturtillgång
 • klimat
 • dialekt
 • beskrivande text
 • klassificering
 • livscykel

Hur kan jag visa vad jag lärt mig?

Du ska visa vad du har lärt dig genom att;

 • vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner.
 • kunna använda ord och begrepp på ett riktigt sätt.
 • kunna redogöra för dina tankar och åsikter så att andra förstår.
 • Samla fakta om ett landskapsdjur med hjälp av sexfältare och skriva en beskrivande faktatext på egen hand
 • träna på att skriva/göra ett skriftligt prov.

                                                     Bildresultat för smilies      Eva Persson Bergevi 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: