👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kust och hav

Skapad 2017-08-24 10:24 i Maria Parkskolan Helsingborg
Arbetet kapitlet Kust och hav i Koll på NO under ht 2013.
Grundskola 5 Biologi
I det här temat läser vi om hur djur och växter har anpassat sig till ett liv i kust och hav. Vi lär oss också om hur människan har påverkat kusten och havet.

Innehåll

Inledning

I ämnet biologi får vi träna oss på att använda våra kunskaper till att granska information, göra undersökningar och uttrycka vad vi tycker inom biologins ramar. Vi lär oss begrepp, modeller och teorier som är typiska för biologiämnet och som kan hjälpa oss att beskriva och förklara hur saker hänger ihop under denna period som handlar om livet i kust och hav.

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Varför haven är viktiga för jorden
 • Hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten
 • Vad som gör Östersjön speciellt som hav
 • Att kunna berätta om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet
 • Att kunna ge exempel på hur människan påverkar haven

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar och enskilt arbete
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Sökning på internet
 • Skriva en faktatext
 • Arbetsblad
 • Förhör

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara engagerad i diskussioner och resonemang.
 • Att du använder dig av nya ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
 • Förhör
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kust och hav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Människan påverkan på miljön
Jag kan inte ge något exempel
Jag kan ge något exempel på hur människan kan påverka och förstöra miljön vid kust och hav
Jag kan förklara och ge flera exempel på hur människan kan påverka och förstöra miljön vid kust och hav och vad man kan göra åt det
Diskussioner och Resonemang
Jag svarar bara om jag blir tillfrågad.
Jag deltar lite i diskussioner och resonemang.
Jag deltar aktivt och vill gärna uttrycka min åsikt och dela med mig av mina tankar och funderingar.
Havens vikt för livet på jorden
Jag kan inte ge något exempel
Jag kan ge något exempel på varför haven är viktiga för livet på jorden.
Jag kan förklara och ge flera exempel på varför haven är viktiga för livet på jorden
Förklara hur växter och djur har anpassat sig till livet i haven och vid kusten
Jag kan inte ge något exempel
Jag kan ge något exempel på hur växter och djur har anpassat sig till livet i haven och vid kusten
Jag kan förklara med flera exempel på hur växter och djur har anpassat sig till livet i haven och vid kusten
Veta vad som gör Östersjön speciellt
Jag kan inte ge något exempel
Jag kan enkelt förklara vad som gör Östersjön till ett speciellt hav
Jag kan tydligt förklara vad som gör Östersjön till ett speciellt hav
Veta skillnade mellan Östersjön och Medelhavet
Jag vet ingen skillnad
Jag kan någon skillnad mellan Östersjön och Medelhavet
Jag kan flera skillnader mellan Östersjön och Medelhavet