👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra världsdelar

Skapad 2017-08-24 10:32 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F
Vår jord och våra världsdelar

Innehåll

Vi brukar dela in jorden i 7 olika världsdelar: Europa, Asien, Afrika, Oceanien, Nordamerika, Sydamerika och Antarktis. Världsdelarna skiljer sig från varandra på många sätt. Natur, klimat, befolkningstäthet, växtlighet m.m. skiljer sig åt.

Vi kommer under hösten(fram till v. 39) processarbeta med de olika världsdelarna. Eftersom vi bara har 4 vec kor på oss får vi dela in klassen i 7 grupper. Varje grupp får varsin världsdel som de skall specialstudera.

Grupp 1: Arbetar med Europa

Grupp 2:    -"-              Sydamerika

Grupp 3:    -"-              Afrika

Grupp 4.    -"-              Asien

Grupp 5.    -"-              Nordamerika

Grupp 6.    -"-              Oceanien

Grupp 7.    -"-              Antarktis

 

De olika områden ni skall specialstudera är: 

1) Naturförhållanden

2) Klimat

3) Befolkningstäthet

4) Bebyggelse(tätort kontra glesbygd)

5) Naturtillgångar

6) Jordbruk och industri

 

Ordförklaringar:

Tätort = ort med mer än 200 invånare inom ett avstånd av ca 200 meter.

Glesbygd = ort med färre invånare än 200 inom ca 200 meter

Naturtillgångar = mineraltillgångar, skog e. likn.

 

Arbetets genomförande: Delegera(dela ut) ut de olika frågeställningarna mellan gruppmedlemmarna, dvs. alla arbetar med sitt område/områden. När gruppmedlemmarna är färdiga sammanställer gruppen sitt arbete, antingen i en PowerPoint eller i en pappersrapport. Grundfakta hämtar vi från Horisont 7 sidorna 28-74. Mer specialfakta hittar ni på NE , Wikipedia och Digilär. Glöm inte redovisa vilka källor ni använt.

Eftersom uppgiften betygsätts är det viktigt att alla i grupperna gör sitt bästa.

Er PowerPoint eller er pappersrapport redovisas muntligt inför klassen.