👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Diagnos åk 7 v. 34-35

Skapad 2017-08-24 10:32 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Diagnos engelska i början av ht åk 7
Grundskola 7 Engelska
Diagnos i engelska i början av åk 7.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

En konkretisering av målen för att passa de elever planeringen avser. Visa vilka förmågor som ska tränas.

Undervisningen

Vilka arbetssätt och arbetsformer som eleverna ska få jobba med för att utveckla förmågorna.

Eventuellt ta upp vilka delar från läroplanens övergripande mål som eleverna ges tillfälle att utveckla.

Bedömning

Vad som kommer att bedömas, hur och när det ska bedömas.

Eventuellt kan detta förtydligas med matris här under.

Matriser

En
Diagnos engelska åk 7

Diagnos åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
hörförståelse
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska
Jag förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska
läsförståelse
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i engelska texter
Jag förstår det huvudsakliga innehållet i texter och uppfattar väsentliga detaljer i engelska texter
Jag förstår såväl helhet som detaljer i engelska texter
Eget skrivande
Jag formulerar mig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar
Jag formulerar mig i skrift relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Jag formulerar mig i skrift relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Jag har flyt och viss anpassning till mottagare, situation och syfte.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3