👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förvaring åk 7.

Skapad 2017-08-24 10:34 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Slöjd
I arbetsområde "Förvaring" kan du lära dig och visa kunskap i flera olika tekniker.

Innehåll

Syfte 

 • utvecklar din kreativitet/skapande, t.ex. känsla för färg och form
 • utvecklar din förmåga att välja och hantera olika verktyg, metoder etc.
 • drar lärdom av tidigare erfarenheter i din slöjdprocess
 • utvecklar din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete
 • utvecklar din självständighet i slöjdprocessen

Genomförande

 • tänk ut en mottagare till din produkt – vem gör du produkten till? Det ska på något sätt märkas på produkten!
 • gör en planering inkl. skiss, tänk på form, färg, mått och material
 • genomför din idé, dvs sy/sticka/virka den produkt du ska göra
 • tänk på att vara noggrann så att din produkt blir välgjord
 • använd lämpliga verktyg, redskap och maskiner
 • träna på att följa instruktioner
 • skriv loggbok i slutet av varje lektion, den läser sedan jag och ger dig feedback i ditt arbete.
 • gör en utvärdering i din ipad, följ mall som finns under rubriken uppgifter och lämna in här på unikum.

 Mål från allmänna läroplansdelen: eleven kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

 Bedömning

(=Hur ser man vad du kan?)

 När du är färdig med ditt slöjdprojekt inom arbetsområdet lämnar du in

 1. Planering
 2. Produkt 
 3. Utvärdering

Detta är bedömningsunderlag tillsammans med det du gör på lektionerna.

 Vilken kunskap ska du visa?

 • att du har ideér och kan genomföra en idé
 • din förmåga att skapa (känsla för färg och form etc)
 • din förmåga att välja och hantera(använda) olika metoder och verktyg i ditt slöjdande
 • din förmåga att reflektera kring och dra lärdom av tidigare erfarenheter
 • din förmåga att reflektera både i slödprocessen över ditt arbete och arbetssätt, samt efter avslutat arbete
 • din självständighet i slöjdprocessen 

Jag läser din loggbok för att se hur du tänker kring ditt slöjdarbete och ger feedback.

 Bedömning görs efter avslutat arbetsområde i matris på unikum.

 

Uppgifter

 • Utvärdering förvaring

 • Utvärdering

 • Utvärdering förvaring åk 7

 • Slöjd: förvaring i textilt material

 • Utvärdering slöjd: förvaring (textila material)

Matriser

Sl
Textilslöjd åk 7 "Förvaring"

Lägre nivå
------------------->
Högre nivå
Användande av utrustning
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Val av tillvägagångssätt och motivering
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utvecklande av idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinerande av material och hantverkstekniker
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd- specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremåls uttryck
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.