👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare, år 8

Skapad 2017-08-24 10:53 i Svenska som andraspråk Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett deckartema för högstadieelever. LPP:n är skapad med hjälp av Skolverkets mall från "Diskutera kursplanen i ämnet svenska".
Grundskola 8 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om deckargenren.

Innehåll

Deckare

Deckargenren består av många olika varianter - allt från den klassiska Agatha Christie-deckaren till modernare polis- och agentromaner. Även på TV och film är deckaren populär.


I arbetsområdet "Deckare" ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Läsa och analysera en deckare
 • Skriva en novell där deckarens typiska stildrag finns med
 • Ge och få kamratrespons
 • Hålla en presentation med hjälp av digitala verktyg

Vad sk vi arbeta med? (Innehåll och arbetsformer):

Du kommer att:

 • läsa en deckare och få bekanta dig med genren
 • skriva en läslogg, samt analys på din deckare
 • presentera boken muntligt
 • skriva en deckarnovell
 • använda dig av skrivprocessen, dvs. ge respons och ta gensvar från en kamrat och därefter bearbeta din egen text

Nyckelord:
Den klassiska engelska deckaren/ Pusseldeckare
Den hårdkokta amerikanska kriminalromanen
Polis(rutin)romanen
Den psykologiska romanen
Spionromanen/politiska thrillern
Ledtrådar: falska och sanna
De fyra M:en: Mördare, Motiv, Medel, Möjlighet

Parallellhandling

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • analysera den deckare som du har läst och hur väl du tolkar och analyserar innehållet.
 • presentera boken muntligt: Du talar tydligt, har en väl fungerande struktur, röd tråd, relevant innehåll, är väl förberedd och läser inte rakt av.
 • använda ett ämnesrelaterat språk (använder de begrepp som ingår i svenskan)

 • skriva en novell där deckarens typiska stildrag finns med, gestaltning, använda språkliga normer
 • använda dig av skrivprocessen, ge och ta emot respons


  Du tränar på att:
 • Använda digitala verktyg (informationssökning, planering och presentation)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
SVENSKA matris för projekt deckare år 8, Kunskapskrav åk 9 Lgr 11

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå behöver du skriva mer i dina svar. Du behöver berätta mer och motivera det du vill säga. Utveckla med att tänka Hur och Varför?
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå behöver du utveckla dina formuleringar.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Tolka, analysera
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. FORMATIV RESPONS: Använd dig av egna erfarenheter eller andra kunskaper som t ex filmer eller andra böcker när du tolkar och gör jämförelse. Då visar du att du förstår budskapet och analyserar innehållet.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. FORMATIV RESPONS: Använd dig av egna erfarenheter eller andra kunskaper som t ex filmer eller andra böcker när du tolkar och gör jämförelse. Då visar du att du förstår budskapet och analyserar innehållet. Här gäller det också hur du formulerar dig och använder dina språkkunskaper och andra kunskaper, för att få bra flyt i din text så att alla delar hänger ihop i en röd tråd.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skrivteknik
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå måste du vara noga med skrivreglerna t ex stor bokstav, punkt, Stavning, styckeindelning, undvika talspråk, veta hur man skriver en dialog, kommatering mm. Du bör vara säker på tempus och jobba med meningsbyggnad. Bland långa och korta meningar. Tänk på den röda tråden och att du är säker på reglerna för den texttyp du skriver.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du bli säkrare i dina formuleringar. Variera dina ord, använd ett mer avancerat språk. Var säker på form och regler för den texttyp du skriver samt hitta din personliga stil när du skriver. Ta ut svängarna lite.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Innehåll
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du utveckla dina idéer mer och använda dig av miljöbeskrivning, personbeskrivning och gestaltning på ett mer utförligt sätt. Förmedla känslan snarare än att redogöra för den.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du visa säkerhet i dina miljö-,gestalt och personbeskrivningar. Genom att förmedla känslan och miljön skapar det känslor och bilder hos läsaren. Utveckla dina idéer så att de skapar en väl fungerande uppbyggnad av berättelsen.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge resons, bearbeta texter
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du lära dig hur du ska bedöma dina egna och andras texter så att du kan ge utvecklande respons. Jobba även med att ta emot respons och utveckla dina texter efter den.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du bli säkrare på hur du ska bedöma dina egna och andras texter så att du kan ge utvecklande respons. Jobba även med att ta emot respons och utveckla dina texter efter den.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Muntlig redovisning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. FORMATIV RESPONS: Fö att nå till nästa nivå bör du träna både i skolan och hemma på dina muntliga framträdanden så att du känner dig mer förberedd. Jobba med den röda tråden i ditt manus, inledning mitt och avslut, så att det hänger ihop. Använd egna ord, förklara svåra ord, ge ny kunskap till publiken och titta upp från manus/stödord.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. FORMATIV RESPONS: Fö att nå till nästa nivå bör du träna både i skolan och hemma på dina muntliga framträdanden så att du känner dig mer förberedd. Jobba med den röda tråden i ditt manus, inledning mitt och avslut, så att det hänger ihop. Använd egna ord, förklara svåra ord, ge ny kunskap till publiken och titta upp från manus/stödord. Hitta ett personligt sätt att redovisa och du bör kunna ditt omrråde så att du berättar snarare än läser upp. Läs av publikens reaktioner och var så säker att du kan svara på frågor mitt i, utan att tappa tråden.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang