👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The book about me HT- 17

Skapad 2017-08-24 11:39 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Engelska
Vem är jag? Vilka ingår i min familj och vilka är de? Vem är min bästa vän? Detta och mycket mer kommer du att får arbeta med under ett par veckor och samla material; minnen, foton och texter till din egen The Book About Me!

Innehåll

The Book About Me

Under ett par veckor framåt kommer du att få arbeta med att samla material till en bok som handlar om en viktig person; DU!
Du kommer att få utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och text på ett kreativt sätt och sammanställa bilder och texter till boken som handlar om dig.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Undervisningens innehåll

Vad?

Du följer mallen för "The Book About Me" (se separat planering) och sammanställer texter och bilder i den ordning du önskar.
Med hjälp olika texter, grammatiska övningar och ordkunskap får du en påfyllnad av kunskaper som du direkt kan använda i arbetet du gör.

 

Hur?

Du följer mallen för "The Book About Me " (se separat planering) och sammanställer texter och bilder i den ordning du önskar.
Du får respons av en kamrat och läraren på vad du skrivit och ger respons till kamrater under arbetets gång.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska 7-9

Du har ännu inte nått målen för E
1
2
3
Höra
Du behöver utveckla din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo och visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet. Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska. Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo och kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå. Du förstår och kan arbeta efter instruktioner. Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo och kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska. Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner. Du förstår talad engelska väl.
Läsa
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter. Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser. Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl. Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Tala
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande. Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga. Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Skriva
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt.
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar. Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd. Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar. Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd. Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd. Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Kommunikations-metoder
Du kan välja och använda några metoder som gör att du blir förstår och förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar och lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du blir förstår och förstådd på ett bra sätt när du pratar och lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du blir förstår och förstådd på ett mycket bra sätt när du prata och lyssnar.