👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap åk 8-9 2017 - 2019

Skapad 2017-08-24 11:55 i Friskolan Asken Grundskolor
Mat, miljö,ekonomi, hälsa i samverkan
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Mat, miljö och ekonomi.

Från jord till bord med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi!

Innehåll

Hem- och konsumentkunskap

I Hem och konsumentkunskap kommer du att utveckla kunskaper om och förhoppningsvis ett intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Arbetet i hemmet är något som ständigt pågår. Resultatet av arbetet med till exempel en välsmakande måltid är kortvarigt men på lång sikt är det arbetet avgörande för din hälsa och hur du mår.

Du kommer få möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat, måltider och utveckla din medvetenhet om vilka konsekvenser dina val får för hälsa, ekonomi och miljö.

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Mat måltider och hälsa

Konsumtion och ekonomi

Miljö och livsstil

Arbetssätt

Vid varje lektionstillfälle får du möjlighet att träna dig att ta initiativ och kreativt lösa och hantera olika uppgifter vid matlagning. Genom att använda ett undersökande, jämförande och reflekterande arbetssätt så kommer du att lära dig genom att göra.

Vi arbetar utifrån din egen situation där vi bygger vidare på dina kunskaper om mat, måltid och hälsa. Genom praktiskt arbete och diskussion tränar du ditt handlag, samarbete, ansvar, självständighet och kritiskt tänkande. Detta arbetssätt ger dig insikt i att din livsstil påverkar både hälsa, miljö och ekonomi.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande i klassrummet. Du ska visa dina kunskaper genom att vara aktiv på lektionerna genom att du planerar och tillagar måltider samt använder metoder, livsmedel och utrustning på ett funktionellt och säkert sätt. Du ska kunna motivera varför du väljer som du gör i ditt arbete med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Du kan ta ansvar för både dina egna och era gemensamma uppgifter.

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och dina färdigheter under arbetets gång med uppgiften, i muntliga diskussioner samt vid skriftliga läxförhör och reflektioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris, Hemkunskap år 8-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Du gör det som krävs på ett ganska enkelt, men fungerande sätt.
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Du gör det som krävs på ett fungerande sätt.
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Du gör det som krävs på ett väl fungerande sätt.
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett enkelt sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett utvecklat sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett välutvecklat sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev. Du kan resonera om för och nackdelar med arbetssätt
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev. Du kan resonera utifrån ditt arbetssätt och ge förslag till förändringar
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hur man kan sätta ihop varierade och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hur man kan sätta ihop varierade och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hur man kan sätta ihop varierade och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
 • Hkk  E 9
 • Hkk  A 9
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.