👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska år 9 HT-17/VT-18

Skapad 2017-08-24 12:04 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Willkommen! Under den här terminen kommer du att befästa språket genom att skriva och bearbeta längre texter, arbeta med textförståelse och dialoger. Vidare kommer vi att se på en tysk serie som heter " Türkisch für Anfänger"

Innehåll

Tidsperiod:

 

HT 2017 - VT 2018

Så här kommer vi att arbeta:

Innehåll

 

• Allmän ordkunskap om exempelvis olika situationer i vardagen vid restaurangbesök, köpa biljetter, samtal vid olika evenemang etc..

• "Schweden und Deutschland" - jämförelser

" Die Mauer" - Gruppenarbeit

• Yrken och framtidsplaner

• Grupparbete: " Das ist eine reise wert ! "

• Grammatik: perfekt, als och wenn, prepositionerna, modala hjälpverb, pluralformer. Repetition av verb i presens, possesiva pronomen, bisatser, löst sammansatta verb,

*  Eget arbete kring ett arbetsområde.  Exempelvis  eget intresse, sport, resor, framtidsplaner - drömyrke,

Förmagor du utvecklar:

• Textförstaelse

• Hörforstaelse

• Dialoger i olika vardagliga sammanhang

• Skriva och bearbeta en egen text

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer):Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

Vi kommer att arbeta med olika slags texter i textboken samt ovningsboken "Alles Deutsch 9". Vi läser och lyssnar, arbetar med

dialoger, skriver individuellt over en längre tid.

Vi ser på och diskuterar serien "Turkisch für Anfänger ".

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Klicka i nedan från ämnets syfte. (Det går bra att ta bort denna rubrik sedan)

Centralt innehåll

Klicka i nedan från ämnets centrala innehåll. (Det går bra att bort denna rubrik sedan)

Kunskapskrav och bedömning

Klicka i kunskapskrav nedan. Här kan du skriva hur eleverna kommer att bedömas. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9