Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologispecialisering

Skapad 2017-08-24 12:16 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturvetenskaplig specialisering
Här hittar du uppgifter som ska lämnas in för bedömning, bedömningsmatriser och länken till Sharpoint. Klicka på innehåll för att hitta länkarna. Klicka på uppgifter för att se vilka uppgifter du har och när de ska vara klara.

Innehåll

Länk till Sharpoint för information och dokument. Dokumenten hittar du direkt här.

Uppgifter

 • Skrivning 2 - Miljögifter PFAS

 • GA

 • Greenhack och utmaningar

 • Naturruta

 • Opponering v 12

 • Höstförsöket

 • Strandnedskräpning

 • GA - slutinlämning

 • Etologi

 • Skrivning 1 - Plasters påverkan i naturen

 • GA - sista inlämningen

 • Miljö- och klimatredovisning - muntlig

 • Opponering v 16

 • Naturruta (vår)

 • Vårförsöket (träd)

 • Klimatredovisning

 • GA - slutinlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara astronomi, ekotoxikologi, etologi, fysiologi, geofysik, genetik, kvartärgeologi, kvantkemi, limnologi, miljökemi, näringslära och strålningsfysik.
  Nav  -
 • Begrepp, teorier, modeller och metoder inom kunskapsområdet och hur dessa har vuxit fram.
  Nav  -
 • Experiment, fältstudier eller observationer.
  Nav  -
 • Tillämpningar inom kunskapsområdet, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället.
  Nav  -
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.
  Nav  -
 • Naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer, till exempel planschutställningar, rapporter, reportage och seminarier.
  Nav  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven använder med säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring företeelser inom valt kunskapsområde. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.
  Nav  A
 • Eleven använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor och för att beskriva och exemplifiera företeelser inom valt kunskapsområde. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.
  Nav  C
 • Eleven använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera företeelser inom valt kunskapsområde. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.
  Nav  E
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven med säkerhet egna frågor som för processen framåt och fördjupar resonemangen. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
  Nav  A
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven med viss säkerhet egna frågor som för processen framåt. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
  Nav  C
 • Eleven analyserar och söker svar på frågor med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
  Nav  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör det valda kunskapsområdets betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
  Nav  A
 • Eleven diskuterar utförligt frågor som rör det valda kunskapsområdets betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
  Nav  C
 • Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör det valda kunskapsområdets betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
  Nav  E
 • Eleven använder med säkerhet naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Nav  A
 • Eleven använder med viss säkerhet naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Nav  C
 • Eleven använder med viss säkerhet naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Nav  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Nav  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Nav  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Nav  E

Matriser

Nav
Reflektion - skräp

Skräpreflektion

Skriv en reflektion över dagens strandutflykt. Reflektera över * skräpet vi hittade på stranden. Vilken typ av skräp var det? Vilka tankar dök upp i huvudet? * något i texterna (se länkar i Lektion 6). * vad du kan göra för att minska nedskräpningen - både på stranden, men även i stan/parken mm.
God reflektionsförmåga
Mycket god reflektionsförmåga
Reflektion över typ av skräp
Vilket typ av skräp vi hittade. Vilka tankar som dök/dyker upp.
Översiktligt. Delvis relevant slutsats. Språket är mestadels korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.
Utförligt. Övergripande slutsats. Språket är korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.
Reflektion över mikroplaster
Tankar utifrån texterna om mikroplaster i haven (vattendrag)
Ger några exempel utifrån texten. Delvis tydligt.
Ger flera exempel utifrån texten. Huvuddelen är tydlig.
Din egen insats
Din egen insats under skräpplockningen. Dina tankar om hur du kommer agera i framtiden (var ärlig).
Översiktligt.
Utförligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: