👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tjänstegaranti MA

Skapad 2017-08-24 12:20 i Tågaborgsskolan Helsingborg
”Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt första skolår.” Helsingborgs stad - Eleven kan ramsräkna till minst 100. - Eleven kan räkna uppåt och nedåt från angivet tal inom talområdet 0-50. - Eleven kan ange vilket tal som kommer före och efter inom talområdet 0-100. - Eleven kan räkna/hoppa 10 steg i taget upp till 100. - Eleven kan förstå att antalet är detsamma oavsett om föremålen har olika storlek, flyttas om eller räknas från olika håll. - Eleven kan uppskatta antalet föremål utan att räkna. - Eleven kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-20. - Eleven kan dela upp tal i två grupper i talområdet 1-10. - Eleven känner till begreppen hälften och dubbelt och kan använda de i talområdet 0-10. - Eleven kan se mönster och fortsätta på en talföljd. - Eleven kan fylla i vilka tal som saknas på en tallinje upp till 20. - Eleven kan storleksordna tal upp till 20. - Eleven kan addera och subtrahera tal inom talområdet 1-10. - Eleven kan hantera likhetstecknet och hitta ett tal som saknas.
Grundskola 1 Matematik
Eleven kommer att träna på att undersöka, dokumentera, förklara och argumentera för sin lösning och dess rimlighet både muntligt och skriftligt. Målet är att utveckla elevens matematiska förmåga. Undervisningen kommer även att anpassas efter elevens nivå och kunskap.

Innehåll

Under höstterminen 2017 kommer vi i åk 1 att lära oss om följande:

 • talen 0 till 0, skriva siffror och räkna antal
 • använda likhetstecknet =
 • dela upp talen 3, 4 och 5
 • addition i talområde 0 till 5
 • räkna antal och rita dubbelt så många
 • använda tecken större än > och mindre än <
 • subtraktion, ta bort och jämföra i talområde 0-20
 • att upprepa mönster
 • addition i talområdet 0-20 med +1, +2, +0, dubbelt och störst först
 • klockans hela timmar
 • udda och jämna tal
 • subtraktion i talområdet 0-20 med -1, -2, -0 och minus allt
 • jämföra, uppskatta och mäta längd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
”Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt första skolår.” Helsingborgs stad

Påväg....
Kan!
Eleven kan ramsräkna till minst 100.
Eleven kan räkna uppåt och nedåt från angivet tal inom talområdet 0-50.
Eleven kan räkna/hoppa 10 steg i taget upp till 100.
Eleven kan förstå att antalet är detsamma oavsett om föremålen har olika storlek, flyttas om eller räknas från olika håll.
Eleven kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-20.
Eleven kan dela upp tal i två grupper i talområdet 1-10.
Eleven känner till begreppen hälften och dubbelt och kan använda de i talområdet 0-10.
Eleven kan se mönster och fortsätta på en talföljd.
Eleven kan fylla i vilka tal som saknas på en tallinje upp till 20.
Eleven kan storleksordna tal upp till 20.
Eleven kan addera och subtrahera tal inom talområdet 1-10.
Eleven kan hantera likhetstecknet och hitta ett tal som saknas
Eleven kan ange vilket tal som kommer före och efter inom talområdet 0-100.
Eleven kan uppskatta antalet föremål utan att räkna.