👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ NO år 7 - Grunderna i NO

Skapad 2017-08-24 12:53 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Uppstart i NO för åk 7
Grundskola 7 Fysik Biologi Kemi
Naturvetenskap handlar om att sammanställa de kunskaper vi har och ta reda på nya. Naturvetenskapen beskriver bäst vårt universum - hur det fungerar och var det kommer ifrån.

Innehåll

I avsnittet "Grunderna i NO" kommer du att få lära dig vad naturvetenskap är samt vad som ingår i respektive ämne (biologi, fysik, kemi).

Du kommer också få lära dig vad den naturvetenskapliga metoden innebär och vad som krävs för att få genomföra den.

De tre förmågorna som ligger till grund för kunskapskraven i NO kommer du också att få en inblick i.

Allt material får du tilldelat dig både i pappersform och digitalt på Sharepoint.

Bedömning på avsnittet blir att du visar att du kan genomföra en undersökning utifrån de regler och föreskrifter som gäller.

Vi arbetar med avsnittet under vecka 34-36.