👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasta konstruktioner - bygga ett torn

Skapad 2017-08-24 13:11 i Årstadskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Teknik
Vi tittar på olika konstruktioner. Vad är det som gör att broar och höga hus håller?

Vilka material väljer man till olika konstruktioner? Hur gör man när man konstruerar något som ska hålla?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla förmågan att:

- förstå och använda nya ord och begrepp och använda teknikens uttryckssätt i samband med arbetet med tekniska konstruktioner (skisser, ritningar, bilder etc)
- upptäcka och förstå hur olika material fungerar i olika konstruktioner och varför

- veta hur man kan hitta olika lösningar på problem genom att t.ex. pröva sig fram
- veta hur man kan se och använda olika konstruktioner i olika sammanhang. 

Bedömning - vad och hur

Läraren kommer att bedöma hur väl du kan

 • resonera om och planera för en så hög och  hållfast konstruktion som möjligt
 • planera ditt konstruktionsarbete genom att skriva en plan med hur ni ska bygga ett torn och rita skisser till
 • ompröva och förbättra din konstruktion både i planeringen och i genomförandet
 • beskriva och presentera ert arbete

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i undervisningen att:

- träna på att se och lösa olika praktiska problem i grupper
- i grupper göra en skiss och planera vilket material som behövs, och sedan göra en teknisk beskrivning av konstruktionen
- i grupper prova på att konstruera olika tekniska lösningar, för att sedan förbättra eller konstruera om och sedan redovisa det inför de andra grupperna
- ha genomgångar och diskussioner både i stor/liten grupp
- arbeta i grupp
- diskutera olika begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Teknikmatris år5

Teknikmatris år5

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Planering
Kan med handledning göra en enkel planering eller skiss
kan på egen hand göra en enkel planering av arbetet
kan på egen hand göra en planering av arbetet, med enkla skisser eller ritningar
kan på egen hand göra en tydlig planering av arbetet med tydliga ritningar (med måttangivelser)
Materialval
Kan med handledning välja material som kan fungera
Kan välja material på egen hand, utan motivering
Kan välja material själv och motiverar sitt val
Kontruktion
Kan med handledning bygga enkla konstruktioner
Kan bygga enkla konstruktioner självständigt, men utvecklar dem inte
Ser olika tekniska lösningar och gör egna konstruktioner, men utvecklar/förbättrar dem inte
Ser olika tekniska lösningar. Konstruerar, utvärderar och förbättrar efterhand.
Dokumentation
och redovisa/presentera för andra
Kan med stöd dokumentera sitt arbete och presentera sitt arbete
Kan självständigt dokumentera sitt arbete, i t.ex. en enkel skiss med text. Kan göra en enkel presentation
Kan använda olika metoder för att dokumentera (t.ex. skiss, ritning med måttangivelser i skala, planering och text. Kan göra en tydlig presentation av sitt arbete, förklarar och motiverar dina val